Zdaniem pielęgniarki: Biorąc pod uwagę, że na oddziale jest 40 pacjentów, dyżur pełni pielęgniarka i jeden ratownik, pytam wprost: Co należy do obowiązków ratownika?

Zdaniem pielęgniarki - Monika Drobińska


8 czerwca 2017 - Spontaniczna akcja wysyłania przez pielęgniarki i położne pisma w sprawie "społecznego niezadowolenia" w związku z projektem ustawy autorstwa związków zawodowych. Zobacz propozycję pisma, które ma być wysyłane do izby pielęgniarek.

10 czerwca 2017 - Czarno na białym. Tak samorząd pip dzielił pielęgniarki i położne, w kontekście wysokości wynagrodzenia. Wczoraj zmienił zdanie! Dzień po uchwaleniu nowej ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia. Pomroczność jasna?

10 czerwca 2017 - Panie w czepkach doznały OLŚNIENIA! Napisały list do ministra Radziwiłła, dzień po uchwaleniu przez sejm ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia. Szkoda, że się nie zająknęły o projekcie ustawy autorstwa (nie)porozumienia związków zawodowych. Ale wezwał je do tego marszałek sejmu! Poczekamy...

10 czerwca 2017 - Izba naczelna pip wydała komunikat: "W związku z licznymi zapytaniami członków samorządu pielęgniarek i położnych...".


20 czerwca 2017 

Informacja z obrad senackiej komisji zdrowia - początek obrad 12.00 - dnia 20 czerwca 2017. Informacja uaktualniana na bieżąco. Ponad 90 KOMENTARZY!

Druga część informacji z obrad senackiej komisji zdrowia - początek obrad 16.00 - dnia 20 czerwca 2017. Informacja uaktualniana na bieżąco. Ponad 50 KOMENTARZY!


ZDANIEM PIELĘGNIARKI

Kompetencje zawodu pielęgniarki, miejsca pracy, zakresy obowiązków oraz czynności, które można wykonać na zlecenie i bez zlecenia lekarza, określa szereg norm prawnych, ustawa, rozporządzenia itd.

Pielęgniarki pracują więc w szpitalach, poradniach, róznego rodzaju pracowniach, ZOL-ach, DPS-ach, szkołach , ratownictwie medycznym itd.

Do pracy jednak w wielu przypadkach, nie wystarcza prawo wykonywania zawodu, żeby pracowac np. w punkcie szczepień, należy ukończyć dodatowy kurs itd.

Mamy więc sporą możliwość specjalności medycznych, miejsc pracy, nie jesteśmy związane przymusowo ze szpitalem. Tu należy nadmienić,  że nie ma ustawowego przymusu kształcenia, poza kursem w krwiodawstwie, odnawianym co dwa lata, w trakcie, którego nabywa sie prawa do przetaczanie krwi i środków krwiopochodnych.

Czyli wygląda to tak - chcesz pracować w poradni medycyny pracy - zrób dodatkowo specjalny kurs....

Zupełnie naczej, jest w naszym pokrewnym zawodzie - zawodzie ratownika medycznego.

Ratownicy mogą pracować w ratownictwie, na sorach, w LPR-e, a także od niedawna na oddziałach szpitalnych.

Mają również szereg rozporządzeń, regulacji prawnych, ustawę o ratownictwie itd., co za tym idzie, również posiadają szereg kompetencji.

Nie jest dla mnie problemem praca na oddziale z kolegą ratownikiem. Problemem jest jego zakres możliwych do wykonania czynności. Co może ratownik na oddziale szpitalnym, np chirurgii??

Wg ustawy - nic.

Zakres czynności dla tego zawodu, jest prawnie sprecyzowany tylko do wykonywania w ratownictwie medycznym.

Czyli nie mogą na takiej chirurgii podawać leków. Żadnych. 

Nie może na szpitalnym oddziale zrobić zwykłej inhalacji, policzyć bilansu płynów, zmierzyć OCŻ, pobrać krwi z kaniuli dotętniczej, zacewnikować pacjenta, założyć sondy żołądkowej, zmienić opatrunku, czy założyć zwykłego wenflonu, wypełnić indywidualnej karty opieki pielęgniarskiej, napisać raportu. Nie mogą nic.

Choć wiele potrafią.

Dlaczego???

Bo wszystko, co mogą zrobić, dotyczy tylko ratownictwa medycznego. Nie oddziału szpitalnego...

MZ dając możliwość pracy ratownikom na oddziałach szpitalnych, zapomniało o uregulowaniach prawnych.

Biorąc pod uwagę, że na oddziale jest 40 pacjentów, dyżur pełni pielęgniarka  i jeden ratownik, pytam wprost:
- Co należy do obowiązków ratownika?
Albo inaczej:
- Czy wszystkie zlecenia na oddziale wykonuje pielęgniarka?
- Czy całą dokumentację wykonuje pielęgniarka?
- Czy wszystkie czynności pielęgniacyjne wykonuje pielęgniarka?
 
Jeżeli tak, to:

- Co przez 12 godzin robi ratownik?

W przypadku jednak, kiedy ratownik zatrudniony na tymże oddziale, wykonuje ramię w ramię z pielęgniarką wspólnie wszystko, na podstawie jakiego aktu prawnego ( wszystkie czynności ratmed, określone prawnie , są tylko  w ramach systemu ratownictwa medycznego)?
Żaden zakres obowiązków, żadne wewnątrzszpitalne rozporządzenie, nie jest wyższym aktem prawnym niż ustawa i rozporządzenia ministra.

W przypadku błędu, kto bierze na siebie odpowiedzialność prawną?

Naczelna pielęgniarka, dyrektor ds. pielęgniarstwa, odziałowa czy może koleżanka,  która była akurat na dyżurze?

Proszę nie odbierać mojego felietonu jako ataku na ratowników.

Proszę tylko zwrócić uwagę na fakt, że brak norm prawnych jednego zawodu nie jest równoznaczny do korzystania z przepisów dotyczących innego zawodu.

Tak. Wiem.

Zaraz oberwę znowu, że dzielę środowiska. 

Otóż nie.

Zauważam tylko, że pielęgniarki mają prawo, ściśle określony zakres czynności do pracy w ratownictwie medycznym. Ratownicy zaś, prawo do pracy na szpitalnym oddziale, ale nie mogą na nim nic zrobić...

Moim zdaniem MZ drastyczne braki kadry pielegniarskiej próbuje załatać, dodatkowymi możliwościami dorabiania dla ratowników.
I dziwi tylko fakt, że Izby Pielęgniarskie się na to zgadzają...
I związek.....
Najbardziej przerażający jest jednak fakt, że  ktoś podpisuje z pracownikiem umowę......

Monika Drobińska, 21 czerwca 2017 r.
 

Zobacz także inne felietony Moniki Drobińskiej...

Zobacz także:

10 stycznia 2017 - ministerstwo zdrowia - "NIGDY przy projektowaniu przepisów dotyczących rozszerzenia możliwości wykonywania zawodu ratownika medycznego poza jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne nie była brana pod uwagę możliwość zastępowania pielęgniarek ratownikami medycznymi i odwrotnie".

Komentarze użytkowników

#1  2017.06.21 17:44:28 ~piel

Do obowiązków ratownika należy ratowanie życia a do obowiązków pielęgniarki pielęgnowanie i cała reszta z całą odpowiedzialnością za ten burdel.

#2  2017.06.21 18:06:09 ~Pielęgniar

Do nas również należy ratowanie pacjenta

#3  2017.06.21 18:12:21 ~maria

W moim szpitalu w SOR dyżur ratownika to prowadzenie pacjentów na badania diagnostyczne i przyjętych w oddział zaprowadzenie badż zawiezienie,po dwóch trzech godzin znika na pół dyżuru na śniadanie , i jak nie jest poproszony przez piel do pracy to sam nie przyjdzie i si3 nie zainteresuje czy jest potrzebny czy nie ,wszyscy o tym wiedzą dyrekcja ,oddziałowa i nic z tym nie robią ,może przespać pół dyżuru i jak nie zadzwonisz do jego socjalnego że jest potrzebny to nie przyjdzie ,tak budują zdanie o sobie ,ja mam bardzo źle doświadczenia ,wolę zrobić to sama bo wiem za co odpowiadam

#4  2017.06.21 18:13:00 ~rat med

"Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego" w załączniku 3 i 4 wymienione są świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe czyli takie które rat med może wykonywać np na oddziałach szpitalnych,ambulatoriach,wojsku,GOPR WOPR itp http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/587 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE INNE NIŻ MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE SAMODZIELNIE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO 1. Ocena stanu pacjenta. 2. Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń. 3. Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. 4. Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych. 5. Przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem w szczególności: 1) rurki ustno-gardłowej; 2) rurki nosowo-gardłowej; 3) przyrządów nadgłośniowych; 4) konikopunkcji. 6. Odsysanie dróg oddechowych. 7. Podjęcie tlenoterapii czynnej lub wspomagania oddechu lub sztucznej wentylacji płuc metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, z użyciem tlenu lub powietrza, w tym z użyciem respiratora. 8. Wykonanie intubacji dotchawiczej i prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej w nagłym zatrzymaniu krążenia. 9. Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej. 10. Wykonanie defibrylacji manualnej na podstawie EKG lub zapisu kardiomonitora. 11. Monitorowanie czynności układu oddechowego. 12. Monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi. 13. Wykonanie i ocena zapisu EKG. 14. Wykonanie kaniulacji żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej. 15. Wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu. 16. Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, doustną, podjęzykową, wziewną, dotchawiczą, doodbytniczą i wziewną oraz doszpikową. 17. Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej. 18. Pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań diagnostycznych. 19. Opatrywanie ran. 20. Tamowanie krwawień zewnętrznych. 21. Unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń. 22. Unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego. 23. Przyjęcie porodu. 24. Wykonanie segregacji medycznej pierwotnej i wtórnej. 25. Cewnikowanie pęcherza moczowego. 26. Wykonanie pomiaru temperatury głębokiej. 27. Oznaczanie parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu. 28. Przygotowanie pacjenta do transportu i opieka medyczna podczas transportu. 39. Podawanie leków wymienionych w tabeli w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Załącznik nr 4 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE INNE NIŻ MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO NA ZLECENIE 1. Świadczenia zdrowotne wymienione w załącznikach nr 1–3 do rozporządzenia. 2. Asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych.

#5  2017.06.21 18:17:24 ~pytanie

Ale gdzie niby ma wykonywać te czynności ratownik medyczny? Na oddziale chirurgi? No bez przesady na boga.

#6  2017.06.21 18:24:22 ~rat med

Wg Ustawy o PRM http://isap.sejm.gov.pl/Download? id=WDU20061911410&type=3 3. Ratownik medyczny wykonuje zadania zawodowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1: 1) w podmiotach leczniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 2) w ramach ratownictwa górskiego i narciarskiego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. poz. 1241 oraz z 2013 r. poz. 7); 3) w ramach ratownictwa wodnego, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656); 4) w ramach ratownictwa górniczego, o którym mowa w art. 122–124 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131); 5) w ramach morskiej służby poszukiwania i ratownictwa, o której mowa w art. 116 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 281); 6) w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej niebędących podmiotami leczniczymi; 6a) w realizujących działania antyterrorystyczne jednostkach podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych niebędących podmiotami leczniczymi; 7) w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298 i 904), włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w zakresie ćwiczeń, szkoleń oraz działań w strefie zagrożenia; ©Kancelaria Sejmu s. 18/56 2017-06-09 8) na lotniskach w związku z zapewnieniem wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 85 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904 i 1361); 9) w ramach podmiotu leczniczego wykonując zadania z zakresu zabezpieczenia medycznego imprezy masowej, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139 oraz z 2016 r. poz. 1250); 10) w ramach wykonywania transportu sanitarnego w rozumieniu art. 161ba ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.2) ); 11) w izbach wytrzeźwień, wchodząc w skład zmiany, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 423 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487); 12) na stanowisku dyspozytora medycznego.

#7  2017.06.21 18:24:49 ~piel

Nasuwa się jedna odpowiedz, na oddziale są to po prostu słupy, którym leci czas i lepsze pieniądze.

#8  2017.06.21 18:31:03 ~do 4

A może na geriatrii by się sprawdzili lub w opiece paliatywnej? tam na pewno wzystkich intubują i prowadzą podstawową i zaawansowaną resuscytację krążeniowo-oddechową ! PACJENT KOMPLEKSOWO zaopiekowany buahaha. ja się zwalniam i idę po PIN

#9  2017.06.21 18:31:49 ~Aqua

Każdy powinien wiedzieć co należy do jego obowiązków, podpisuje umowę o pracę, ponosi odpowiedzialność za to co robi. Najgorsza jest presja i mieszanie się innych osób w nie swoje kompetencje.

#10  2017.06.21 18:32:23 ~Zró

Jako ratownik medyczny idź do ordynatora oddziału chirurgii i poinformuj go, że z godnie z regulacjami prawnymi, które przytoczono powyżej dokonałeś: "odbarczenia odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej, pacjenta na sali nr 10". Powiedz co ci powiedział i czy tam jeszcze pracujesz!

#11  2017.06.21 18:32:44 ~do 4 i 6

NO . prawie wydział lekarski!

#12  2017.06.21 18:32:45 ~rat med

Rolą zarządzających podmiotem leczniczym jest dostosowanie zakresu obowiązków rat med na oddziale do obowiązujących przepisów prawa i problem "słupów" jak niezbyt ładnie się wyraziła(ł) użytkownik ~piel zostanie rozwiązany.

#13  2017.06.21 18:35:03 ~Monika

Nie chciałabym ,żebyśmy przpychali się wzajemnie, co kto może---to jasno wynika z ustaw, "regulujących" nasze zawody. Problematyczne jest tylko to, że zakres dla ratowników reguluje ustawa o Ratownicwtie Medycznym" i , jak słusznie załozono---załączniki. Nigdzie nie jest wyraznie napisane, że te "inne czynności ratunkowe" nie maja opisanego miejsca ich wykonywania. Jeszcze raz proszę , nie odbierac mojego felietonu jako ataku, nie jest tez pretekstem do obrzucania ratowników obelgami. Postawiłam pytania. Jak wiem, ratownicy nie maja swoich izb, jeszcze nie maja, mam nadzieję ,że niedługo rządzący zaaprobują taki plan. Co dałyby im własne izby? Choćby własne sądy. Dzisaj, przy róznorodnych , niejasnych intrepretacjach prawnych, w razie popełnienia jakiegokowliek błedu w czasie pracy na oddziale, byle jaki prawnik, postra się udowodnić, że wykonują czynności strikte pielęgniarskie--jak choćby prowadzą i wypłeniaja dokumentację pielegniarską. Bo rozumiem, że na intensywnej terapii , zajmując się ciężką politraumą ( nadmienię, że równie dobrze jak pielęgniarka) wszystko ratownik dokumentuje. Może się wydawać to logiczne, jasne, ale dokumentuje w miejscu, kóre ma prawo tylko prowadzić pielegniarka. To pretekst dla prawników. Okienko. Nikomu nie życze żadnych błędów, ale spoleczeństwo jest coraz bardziej rozczeniowe. W sądach pielęgniarskich jest sporo spraw. I u jest nowy problem----moim zdaniem, a nieukrywam, że zalezy mi na opinii obu środowisk, ratwonik wykonując zakres obowiązków pielęgniarki , de facto pracując jak pielegniarka, może po prostu zderzyć się z sądem pielęgniarskim. Może po prostu warto by było, naciskać na jasne regulacje prawne, dla ochrony pracownika.Pensje mamy podobne, prawnicy kosztują. Bardzo proszę raz jeszcze, pielegiarki i ratowników o dyskusję, bez obelg i zarzutów. Pracujemy razem na oddziałach szpitalnych i będziemy razem pracować, ale pewne rzeczy , szczególnie te niosące niejasności a co za tym idzie niebezpieczeńswto--uregulowane. Mój kolega ratownik , z którym pracuję, robi dokładnie, to co ja. Zasuwa tak jak ja. Tylko moim zdaniem ---granica ryzyka w jego przypadku jest o wiele ciensza niż w moim. Może myslę błędnie, jeżeli tak---to po prostu proszę o uświadomienie.

#14  2017.06.21 18:36:31 ~do aquy

A gdzie w zakresie obowiązków ma pielęgniarka transport pacjenta lub rozdawanie-porcjowanie posiłków?

#15  2017.06.21 18:43:25 ~rat med

Załącznik 3 rozporządzenia mówi o samodzielnym wykonywaniu czynności co nie oznacza że ratownik biega po oddziale i odbarcza odmy (ale ma taką możliwość przy NZK czekanie na zlecenie lekarskie chyba nie jest dobrym rozwiązaniem) ,w załączniku 4 jest natomiast mowa o czynnościach wykonywanych na zlecenie.

#16  2017.06.21 18:44:39 ~ZBIERAM

Hello zbieram chętnych do pozwu zbiorowego przeciw PAŃSTWU POLSKIEMU O DYSKRYMINACĘ KOBIET! I ZAWODU PIEL i położnej kto się przyłączy?

#17  2017.06.21 18:51:33 ~Monika

Do 15----rozumiem, przeczytałam to wszystko. Pytam róniez o wypełnianie dokumentacji, szczególnie indywidualnej karty opieki pielegniarskiej. Tu jest główny problem---- kazdy zajmujący się pacjentem na IOM-ie dokumentuje wszystko, tak to wygląda, dokumentuje w dokumencie pielęgniarskim i raporcie pielęgniarskim. Dokumentacja jak wiemy, niestety jest podstawą do rozczeń prawnych----czyli rozumiem, proszę mnie poprawic ,jeżeli b łednie , ratownik prowadzi taką ddokumentację. Jezeli nie prowadzi, a zajmuje sie np. politraumą, kto za niego ją wypełnia? Pielęgniarka, która nie zna pacjenta? A może jest tak , że wypełnia ratownik a pielęgniarka przystawia pieczatkę? Wilk syty i owca cała. :)---Proszę zauważyć, że w żaden sposób Pana nie atakuję, pyatm również, do jakiego sądu w razie popłenienia błedu trafia ratownik? Logicznie---pisząc dokumentację pielęgniarską, wykonując wszystkie czynności pielęgniacyjne np na iom-ie , pracuje w zakresie czynności pielęgniarskich. Nie twierdzę, że robi to zle--umycie pacjenta na intensywnej do spora umiejętność---ale tego nie ma ratownik w zadnym rozporządzeniu i załączniku.

#18  2017.06.21 18:52:50 ~do 7

Krótko i trafnie. Dodam tylko ,że jeszcze nie ma ratowników na oddziałach a słupy już są.

#19  2017.06.21 19:16:23 ~Aqua

Do 14 - To jest pytanie do Twojej oddziałowej, chyba o tym wiesz. Pozdrawiam

#20  2017.06.21 20:21:30 ~Jola do16

Dobry pomysł

#21  2017.06.21 20:29:57 ~piel

Dziś praca w szpitalu to jedno wielkie bagno. Ile m-cy a może i lat na tym portalu użalamy się i nie wierzę, że poza pielęgniarkami nikt tego portalu nie przegląda. Nie ma żadnej odezwy poza portalem. Nic. Cisza a mi chce się wyć. Nie chcę takiej demokracji, chorych układów, kolesiostwa i wyzysku. Jak długo jeszcze!

#22  2017.06.21 22:57:57 ~do Monika

Monika zacznij pisać blog albo gdzieś publikować żeby spoleczenstwo wiedziało jak jest naprawdę z tymi polskimi niemilymi pielegniarkami co nic nie robią tylko kawę piją i strajkują

#23  2017.06.21 23:04:43 ~PIelegniar

Zapytam wprost. Czy ratownik pracujący na odziale będzie zmieniał pacjentom pozycje i pampersy czy zgodnie z ustawą i rozporządzeniem- nie ?

#24  2017.06.21 23:45:39 ~Monika

Do 23--- jeden z ratowników wyżej przedstawił zakres wszystkich czynności, które może wg prawa wykonywać. Nie ma tam mowy o żadnej czynności pielęgnacyjnej .

#25  2017.06.22 06:42:07 ~piel

Oczywiście, że chodzi tylko o uzupełnienie braków pielęgniarek. Te wszystkie rozporządzenia i ustawy to o kant dupy. Na każdym kroku łamane jest prawo.

#26  2017.06.22 07:54:19 ~piel

Szanujący się ratownicy mają rację wykonując tylko czynności w ramach swoich uprawnień,to głupie siostry od lat robią wszystko co jest do zrobienia za lekarza,psychologa,rehabilitanta,dietetyczkę,salową,sprzątaczkę,hydraulika,elektryka,stróża,policjanta,sekretarkę itd.Efekt tego poświęcenia jaki jest każdy widzi,więc może uczmy się od mądrzejszych.

#27  2017.06.22 09:18:17 ~joanna

U mnie w ZPO przewinęło się paru ratowników, którzy nie mając pracy chwilowo zagościli. Szefowa chciała ich zatrudnić w ich zawodach żeby właśnie wspomóc grafik pielęgniarski. Dzwoniła, dowiadywała się i niestety nie mogą pracować w placówkach opieki długoterminowej. Z wszystkich czynności wymienionych w ustawie mogliby ze 2-3 wykonywać. Nie mają pielęgnacji w zakresie uprawnień a w ZPO to podstawa. I tak chłopak po jakimś czasie bycia sanitariuszem poszedł do OPD a dziewczyna pracuje jako opiekunka i nawet jako medyczna nie może bo to inny zawód. Nikt nie podważa wiedzy i kompetencji RM ale Monika dobrze ujęła. Pozwolono im pracować na oddziałach innych niż ratunkowe ale zapomniano o uściśleniu ich kompetencji na tych oddziałach.

#28  2017.06.22 10:59:44 ~mloda

Moim daniem ratownicy powinni mieć możliwość pracy jedynie na SOR, izbie przyjęć, IT, na pozostałych oddziałach pacjenci potrzebują fachowej pielęgnacji, rzadko ratowania życia, z resztą z ratowaniem życia w szpitalu pielęgniarki i lekarze potrafią sobie poradzić. Ratownicy nie uczą się tworzenia procesu pielęgnacji pacjenta, nie mają o tym pojęcia. Co oni wiedzą na temat pielęgnacji drenów, dbania o sondy, stomie. Asystują przy drobnych zabiegach, ale przy większych to co? :D Pacjent na oddziale paliatywnym szykuje się do śmierci, a czy ratownik medyczny jest mu w tym potrzebny? :D

#29  2017.06.22 11:02:31 ~mloda

.a jeśli mają być na oddziale tylko po to, aby umyć pacjenta, to opiekunowie medyczni to tego wystarczą.

#30  2017.06.22 14:56:22 ~piel

Do 25. W praktyce łamanie prawa dotyka najbardziej pielęgniarki. To pielęgniarki są najbardziej łamane ,dosłownie i metaforycznie .

#31  2017.06.22 15:19:05 ~Do #29

Zwróć uwagę na to, że opiekun medyczny to zawód medyczny zakwalifikowany do gr. 10 - wsp. 0,64 ( jak dla magistra pielęgniarstwa ).

#32  2017.06.22 15:45:51 ~Młoda

Jestem pielęgniarką, pracuję na SOR. Sortowanie i wysylka pacjentów na interne, geriatrie, neurologie, pulmonologie, laryngologie, chirurgie urazowa, ogólną, urologie i OIT + pomoc doraźna w obrebie SORu. Około 15 stanowisk obserwacji, czasem z dostawkami ponad 20. Średnio w tygodniu na liczniku prawie 50 osób. Brak firmy transportowej, transport na RTG, TK, na oddzial - wszystko w zakresie obowiązków personelu SOR. Na dyżurze 7 lub 8 osób - pielęgniarki + ratownicy medyczni, w różnej proporcji. Zakres obowiązków? Dokładnie identyczny, nikogo nie dziwi, że ratownik pobiera krew, cewnikuje pacjenta, zmienia pampersa czy asystuje przy szyciu czy gipsowaniu. Nikogo nie dziwi, ze przy reanimacji czy intubacji stoi pielęgniarka. Robimy dokładnie to samo, jesteśmy równi. Wbrew przepisom? Być może, ale powołasz się na ustawę, odmowisz zrobienia czegokolwiek kiedy akurat obok nie ma osoby uprawnionej, a na triage podjeżdża kolejna karetka? Nie. Tu nie ma czasu żeby wyjeżdżać z ustawami, narzekać, stać w miejscu. Tu praca kręci się cały czas. Pobranie krwi tętniczej, toczenie krwi, samodzielne zlecenie RTG - zdarza się. Lekarz wykonujący EKG, pobierający krew, mierzący ciśnienie/cukier - tak. Tu każdy robi to, czego wbdanu danym momencie wymaga sytuacja. Dlatego też nigdy nie rozumiałam sporu między pielęgniarkami a ratownikami. I niestety, ale zawiść płynie głównie ze strony pielęgniarek. Biadolicie jakie to Wy jesteście biedne, a jedyne co to potraficie wbijać szpile innym zawodom. Chcecie, żeby Was zrozumieli, a nie rozumiecie innych. Nauczcie sie współpracować, zrozumcie, ze tacy ratownicy tez lekko nie mają. Zawód pielęgniarki jedną nogą w grobie stoi, a same sobie ten grób kopiemy.

#33  2017.06.23 12:03:45 ~to co

Z ratownikami ,z których zrobiono pielęgniarkę ?

#34  2017.06.23 12:06:51 ~co z ratow

Pielęgniarki z magistrem są pod ratownikami ?

#35  2017.06.23 12:10:08 ~pielegniar

Magister bez specjalizacji ma chandrę,najpierw kazano podnosić kwalifikacje a potem zrównano go tego magistra do pielęgniarki bez matury lub pielęgniarki ze średnim wykształceniem ale ze specjalizacją to uniwersyteckie magisterskie wykształcenie jest gorsze prosimy o podanie wykształcenia wszystkich pielęgniarek ,które zrobiły taka krzywdę magistrą

#36  2017.06.23 12:10:12 ~pielegniar

Magister bez specjalizacji ma chandrę,najpierw kazano podnosić kwalifikacje a potem zrównano go tego magistra do pielęgniarki bez matury lub pielęgniarki ze średnim wykształceniem ale ze specjalizacją to uniwersyteckie magisterskie wykształcenie jest gorsze prosimy o podanie wykształcenia wszystkich pielęgniarek ,które zrobiły taka krzywdę magistrą

#37  2017.06.23 12:11:33 ~krzywda ma

Bez specjalizacji zrównani go pielęgniarek po liceum -co za krzywda ludzka co za poniżenie,takie upod.

#38  2017.06.23 12:11:34 ~krzywda ma

Bez specjalizacji zrównani go pielęgniarek po liceum -co za krzywda ludzka co za poniżenie,takie upod.

#39  2017.06.23 12:13:18 ~dlaczego n

Dlaczego

#40  2017.06.23 12:15:00 ~magister p

Krzywda dla magistrów bez specjalizacji ,ale ogromna krzywda nawet 50zł więcej od pielęgniarek po liceum

#41  2017.06.24 05:00:04 ~Do #34

Bywa tak, bywa i odwrotnie. Zależne od przyjętej pozycji, niezależne od poziomu wykształcenia.

Dodaj komentarz