Wiceminister zdrowia (pielęgniarka): "Ja obecnie przekonuję młodzież, która stoi przed wyborem swojej ścieżki zawodowej, że zawód pielęgniarki jest zawodem atrakcyjnym, a będzie jeszcze bardziej, kiedy ustalimy precyzyjnie miejsce pielęgniarki w zespole terapeutycznym".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

 


DZIAŁALNOŚĆ WICEMINISTRA ZDROWIA (PIELĘGNIARKI)

Przeczytaj wywiad z wiceminister zdrowia (pielęgniarką) - "Ja obecnie przekonuję młodzież, która stoi przed wyborem swojej ścieżki zawodowej, że zawód pielęgniarki jest zawodem atrakcyjnym, a będzie jeszcze bardziej, kiedy ustalimy precyzyjnie miejsce pielęgniarki w zespole terapeutycznym"