Zobacz, ile pielęgniarek i położnych przeszło szkolenia z ordynowania leków, a ile z nich faktycznie wystawia recepty. Ile recept wystawiły te osoby oraz na jaki leki.

Recepty pielęgniarek

 


Zobacz artykuł w przedmiotowej sprawie: Zobacz, ile pielęgniarek i położnych przeszło szkolenia z ordynowania leków, a ile z nich faktycznie wystawia recepty. Ile recept wystawiły te osoby oraz na jaki leki.