Senacka komisja zdrowia rozpoczęła rozpatrywanie poprawek zgłoszonych dzisiaj na posiedzeniu senatu. Poprawki dotyczą także sposobu podziału pielęgniarek i położnych na grupy oraz przypisanych im "współczynnikom pracy". Portal pielęgniarki.info.pl prowadzi na bieżąco aktualizowany przekaz...

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

 


Senacka komisja zdrowia rozpoczęła rozpatrywanie  poprawek zgłoszonych dzisiaj na posiedzeniu senatu.  Poprawki dotyczą także sposobu podziału pielęgniarek i położnych na grupy oraz przypisanych im "współczynnikom pracy". Portal pielęgniarki.info.pl prowadzi na bieżąco aktualizowany przekaz...

20.00 - Komisja rozpoczeła obrady jednak od punktu: "Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 44. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych".

Komisja przechodzi do kolejnego punktu:

20.34 - Komisja przechodzi do drugiego punktu swojego posiedzenia: "Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 44. posiedzeniu Senatu do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych".

20.35 - przewodniczący komisji poddaje pod głosowanie wniosek, aby przyjąć ustawę bez poprawek. Wniosek zostaje przyjęty. Obrady komisji zakończono. 

Kończymy realcję. 

Przepraszam, ale to nie jest żart! Senacka komisja zdrowia obradowała nad ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych jedną minutę

Nawet nie odczytano treści poprawek zgłoszonych w dniu dzisiejszym na posiedzeniu plenarnym senatu...

Zobacz także: (1) Dobra zmiana, z szumnie zapowiadanymi w kampanii wyborczej przez premier Szydło i ministra Radziwiłła, podwyżkami płac zachowała się tak, jak kochanek złapany przez żonę na zdradzie. W przeprosiny kupuje bombonierkę. Następnie żonie wręcza ową bombonierkę. Potem jeszcze żonie kupuje kwiaty. Ale wręczoną uprzednio bombonierkę podiwanił i wręczył... kochance.

Mariusz Mielcarek