Zobacz kiedy nowa ustawa o wynagrodzeniach zasadniczych (także pielęgniarek i położnych) w ochronie zdrowia wejdzie w życie, a od kiedy będą obowiązywały przepisy w niej zawarte. Czyli dodatki brutto brutto po nowemu od 1 lipca!

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

 

Mariusz Mielcarek 
 

Posiedzenie senatu w dniu 28 czerwca 2017 toku

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

Jeżeli chodzi o datę wejścia w życie, to rzeczywiście ustawa wchodzi w życie 14 dni od dnia opublikowania, ale z mocą obowiązującą od 1 lipca. Czyli należy to rozumieć w ten sposób, że jeżeli zostanie zakończony cały proces legislacyjny związany z tą ustawą, to przepisy będą obowiązywały od 1 lipca, czyli dyrektorzy szpitali będą zobowiązani do podpisania porozumień, które będą odnosiły do okresu od 1 lipca. Ta zmiana została wniesiona w trakcie prac w Sejmie i w ustawie jest dookreślone, do kiedy z dyrektorami mają być podpisane te porozumienia. Tak że podwyżki będą od 1 lipca pod warunkiem, że ustawa przejdzie cały proces legislacyjny.

źrodło: stenogram posiedzenie senatu

Wybrał: Mariusz Mielcarek