Wiceminister zdrowia (pielęgniarka): Jeżeli chodzi o liczbę pielęgniarek, które wyjechały z kraju, to było ich ok. 20 tysięcy od momentu wejścia do Unii Europejskiej, czyli od 2004 r. A więc nie ma to charakteru masowego.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

 

 

Mariusz Mielcarek 


Posiedzenie senatu w dniu 28 czerwca 2017 toku

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

Często w przestrzeni publicznej pojawiają się sygnały o rażącej czy bardzo znaczącej liczbie pracowników medycznych wyjeżdżających do innych krajów Unii Europejskiej. Oczywiście, Unia Europejska daje nam taką możliwość. Jest swobodny przepływ ludzi, w związku z tym mamy prawo wyboru, ale chciałabym podać konkretne statystyki. Z informacji Naczelnej Rady Lekarskiej wynika, że ok. 0,2% lekarzy specjalistów opuściło kraj i rozpoczęło praktykę w krajach Unii Europejskiej. Z kolei jeżeli chodzi o liczbę pielęgniarek, które wyjechały w tym czasie z kraju, to było ich ok. 20 tysięcy od momentu wejścia do Unii Europejskiej, czyli od 2004 r. A więc nie ma to charakteru masowego. Informacje, które są przekazywane, o tym, że absolwentki uczelni medycznych, szczególnie studiów licencjackich, w 50% przypadków zgłaszają gotowość do podjęcia pracy w zawodzie, są nie do końca prawdziwe. Niektóre absolwentki po prostu podejmują studia na drugim poziomie, czyli studia magisterskie, i automatycznie nie rejestrują się w izbach pielęgniarskich jako osoby chętne do podjęcia pracy. Część absolwentek już wcześniej posiadała prawo wykonywania zawodu, zdobyte np. w trybie licealnym jeszcze przed wejściem do Unii Europejskiej. Statystyki wyglądają troszkę inaczej, jeżeli przyglądamy się im bardzo dokładnie.

źrodło: stenogram posiedzenie senatu

Wybrał: Mariusz Mielcarek