Tylko w miesięczniku branżowym pielęgniarek i położnych - zobacz pełny tekst ustawy autorstwa ministra Radziwiłła o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego. W gazecie znajdziesz wiele informacji związanych z tym nowym aktem prawnym regulującym wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek i położnych. Ustawa czeka na podpis prezydenta.

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu zasadniczym pielęgniarek i położnych.

 

 

Tylko w miesięczniku branżowym pielęgniarek i położnych (nakład 30 tysięcy egzemplarzy) - zobacz pełny tekst ustawy autorstwa ministra Radziwiłła o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego. W gazecie znajdziesz wiele informacji związanych z tym nowym aktem prawnym regulującym wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek i położnych. Ustawa czeka na podpis prezydenta.

Gazetę wysłaliśmy do wszystkich naszych odbiorców w dniach 20-21 czerwca. Wobec powyższego nasze środowisko zawodowe ma aktualną informację w przedmiotowej sprawie. Kolejne wydanie naszego branżowego miesięcznika pielegniarki.info.pl w nakładzie 30 tysięcy egzemplarzy wyślemy w dniach 10-11 lipca br. 

Mariusz Mielcarek 

                                Powiększ aby przeczytać tą stronę gazety

                                   Zobacz inne artykuły w tym numerze gazety