Kilka słów wiceministra zdrowia (pielęgniarka) w sprawie zespołu ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Zespół "obejmuje 5 obszarów ukierunkowanych na...".

Działalność wiceministra zdrowia (pielęgniarki)

29 czerwca 2017 - Senat dziś (godz. 9.05) przyjął ustawę o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia bez poprawek, czyli w brzmieniu uchwalonym przez sejm w dniu 8 czerwca 2017 roku. Ustawa zostaje skierowana do podpisu prezydenta...

Wczoraj senacka komisja zdrowia rozpatrywała poprawki do ustawy zgłoszone na plenarnym posiedzeniu senatu.

Zajęło to komisji około jednej minuty. Dokładnie nie wiem bo nie włączyłem stopera.

Dziś senat załatwił sprawę w około 3 minut. 

Ustawa zostaje skierowana do prezydenta. 

Zresztą nie wiem, może już podpisał. Mamy juz godzinę 9.19

Czyli podział pielęgniarek i położnych pozostaje taki jak opublikowaliśmy w bieżącym numerze miesięcznika branżowego - Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - nakład 30 tysięcy egzemplarzy. 

 

Mariusz Mielcarek 


Odpowiedź na interpelację w sprawie spadającej liczby

zatrudnionych w szpitalach pielęgniarek

(...)

Równocześnie uprzejmie informuję, że Minister Zdrowia wraz z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w dniu 27 marca 2017 r. zorganizował Debatę poświęconą problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Podczas debaty Minister Zdrowia zapowiedział powołanie zespołu, który opracuje strategię rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Zespół do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce został powołany Zarządzeniem z dnia 21 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 50). Zakres prac Zespołu obejmuje 5 obszarów ukierunkowanych na: kształcenie przed i podyplomowe pielęgniarek i położnych; nowy zawód medyczny, jako zawód pomocniczy dla zawodu pielęgniarki i położnej w systemie opieki zdrowotnej; rolę, kompetencje pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia; normy zatrudnienia – określenie liczby pielęgniarek i położnych oraz ich kwalifikacji w poszczególnych zakresach świadczeń (rozporządzenia „koszykowe”) oraz warunki pracy, wynagrodzenia i prestiż zawodów pielęgniarek i położnych.

W skład zespołu weszli przedstawiciele NRPiP i OZZPiP, przedstawiciele towarzystw pielęgniarskich, przedstawiciele: MNiSZW, MEN, MRPiPS, eksperci, a także przedstawiciele merytorycznych departamentów Ministerstwa Zdrowia. Celem prac zespołu jest analiza postulatów, oczekiwań, proponowanych rozwiązań dot. problemów współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa, zebranie jak najszerszych informacji i poznanie jak największej liczby opinii (również poprzez zapraszanie do uczestnictwa w pracach zespołu dodatkowych przedstawicieli środowiska w charakterze ekspertów) dotyczących istotnych i wzajemnie powiązanych problemów pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Analiza powyższa będzie podstawą do wypracowania realnych, kompleksowych rozwiązań zidentyfikowanych problemów i przygotowania strategii mającej na celu wskazanie konkretnych kroków do poprawy kondycji polskiego pielęgniarstwa i położnictwa dzisiaj i w przyszłości. Zespół zakończy swoją działalność po opracowaniu strategii, nie później jednak niż do 31 października br.

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

SEKRETARZ STANU

Józefa Szczurek-Żelazko

źrodło: odpowiedź z dnia 26 czerwca 2017 roku na interpelację poselską

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Zobacz także:

Zobacz jaki średni wzrost wynagrodzenia zasadniczego (w ciągu najbliższego 2,5 roku) dla pielęgniarek i położnych w grupie 9 - "pielęgniarka i położna bez specjalizacji" (grupa obejmuje także magistrów pielęgniarstwa i położnictwa!), przewiduje nowa ustawa o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia autorstwa ministra Radziwiłła oraz wiceminister zdrowia (pielęgniarka).

Zobacz jaki średni wzrost wynagrodzenia zasadniczego przewidziano w nowej ustawie o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia dla osób w grupie 8 - "pielęgniarka i położna ze specjalizacją".

Zobacz także:

Aktualności według działów:
Działalność wiceministra zdrowia (pielęgniarki)
Dofinansowane specjalizacje
Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Komentarze użytkowników

#1  2017.07.01 20:18:39 ~Aqua

' Nic nie wzbudza we mnie takiego podziwu, jak praca ludzka. Mogę się jej przyglądać godzinami " Zwłaszcza na wizji.

#2  2017.07.01 20:41:02 ~a_

Dobrej zmiany ciag dalszy:)))) PS. Nie wiem, czy udzwigniemy tyle "dobra" :)))

#3  2017.07.01 20:58:17 ~piel

Marionetka i Kukiełka

#4  2017.07.01 21:50:55 ~funia

Po wyborach na San Escobar niech ministra spada banany prostować.

#5  2017.07.01 23:57:37 ~pielęgn

Pół roku potrzebuje pielęgniarka żeby zbadać środowisko, co z niej za pielęgniarka skoro nie orientuje się w środowisku, następna dodatkowa komisja dobrej zmiany, która dostaje dobre pieniądze, a dla pielęgniarek kasy jak nie było, tak nie ma, teraz Szczurek i Radziwiłł muszą się obłowić to ich czas, bo wygłodniali dopadli koryta. Sorry nie powinnam pisać takim językiem, ale moja irytacja , sięgnęła zenitu.

#6  2017.07.02 08:39:34 ~pielęgniar

Czy dobrze zrozumiałam, że nasz dodatek brutto brutto,pójdzie na regulację płac wszystkich pracowników medycznych umieszczonych w siatce płac i po jakimś czasie będzie zniesiony?

#7  2017.07.02 10:02:42 ~Do #6

Dodatek "brutto brutto " będzie obowiązywał do końca sierpnia 2019 r, choć zostanie pomniejszony w wyniku podwyżek płac dla pielęgniarek ( nie dla wszystkich pracowników medycznych ). Od 1 września jego wartość wzrośnie do 1200 zł.

#8  2017.07.03 07:30:17 ~piel.

Zespół do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce powołany Zarządzeniem z dnia 21 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 50) .działa wg zasady : "Gadu, gadu, gadu, gadu, gadu, gadu nocą, Baju, baju, baju, baju, baju, baju w dzień" - i otrzymuje za to sowite wynagrodzenie.

#9  2017.07.03 08:22:00 ~zuza

Ja tylko zapytam który młody człowiek za 2000 z groszami zechce zmieniać pampersy myć wymiociny i inne wydzieliny u starych ,chorych i umierających ludzi .Dla przykładu niech sami przedstawiciele tych organizacji pokażą jakie to proste a nie wymyślają jakieś programy ,strategie biorąc przy okazji konkretną kasę i szukają głupich , nie te czasy i nie to miejsce .

Dodaj komentarz