Przepraszam czy ja odwalam robotę za te organizacje pielęgniarek i położnych? 297:13!

Działalność izby i związku pip.

 


W dniu dzisiejszym przeanalizowałem informacje przekazywne przez władze izby i związku pip na swoich stronach internetowych w dziale - aktualności. Jaki okres brałem pod uwagę? Dzień po dniu 12 maja, czyli po Dniu Pielęgniarki. Do dnia 3 lipca 2017.

Czyli 59 dni!!!

Był to okres naprawdę gorący biorąc pod uwagę kwestię uchwalania ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. 

Liczba informacji zamieszczonych przez władze ziby pip - 9.

Liczba informacji zamieszczonych przez władze związku pip - 4.

Liczba informacji zamieszczonych przez portal - 297.

Przepraszam czy ja, będąc czynnym zawodowo pielęgniarzem anestezjologicznym, odwalam robotę za te organizacje pielęgniarek i położnych? Może powinienem otrzymywać wynagrodzenie od tych podmiotów? Może chociaż jakiś medal. Tyle tego rozdają...

Mariusz Mielcarek