Wiceminister zdrowia (pielęgniarka) wprowadziła w błąd sejmową komisję zdrowia lub się przejęzyczyła.

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

 


Posiedzenie sejmowej komisji zdrowia w dniu 7 czerwca 2017 roku

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

Odnośnie do pytania o pielęgniarkę z wykształceniem licencjackim, jest to w pozycji ósmej – pielęgniarka i położna ze specjalizacją. (...) Ich wynagrodzenie wzrasta do kwoty 3561 zł. Można to porównywać z aktualnymi wynagrodzeniami, które kształtują się w granicy 2500 zł.

źródło: stenogram z posiedzenia komisji

Komentarz redakcji Portalu:

Pani wiceminister! Osoba z tytułem licencjata bez specjalizacji została przez pani resort zaszeregowana do grupy... 9. Nie ósmej.

Pani odpowiedź powinna poprawnie brzmieć: "Odnośnie do pytania o pielęgniarkę z wykształceniem licencjackim, jest to w pozycji dziewiątej – pielęgniarka i położna bez specjalizacji. Ich wynagrodzenie wzrasta do kwoty 2 496 zł na dzień 31 grudnia 2019 roku zł i 3 201 zł w 2021 roku. Można to porównywać z aktualnymi wynagrodzeniami, które kształtują się w granicy 2 369 zł."

Myślę, że nieścisłości w pani odpowiedzi wynikały z... przejęzyczenia. 

Mariusz Mielcarek