Dobrze, że wiceminister zdrowia (pielęgniarka) wraz panią Dargiewicz nie będą już "wspólnie pracować", na rzecz polskiego pielęgniarstwa. Ta współpraca zakończyła się dla naszych zawodów KATASTROFĄ!

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

 


Posiedzenie sejmowej komisji zdrowia w dniu 7 czerwca 2017 roku

Sekretarz stanu w MZ Józefa Szczurek-Żelazko:

Pani przewodnicząca Dargiewicz, OZZPiP. Pani odniosła się ogólnie do sytuacji finansowej pielęgniarek, jak i braku pielęgniarek. Ja już na ten temat mówiłam, zresztą pracujemy wspólnie z panią przewodniczącą w tym zakresie.

źródło: stenogram z posiedzenia komisji

wybrał: Mariusz Mielcarek