Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie doniesień tygodnika Wprost dotyczących inwigilacji pielęgniarek.

Inwigilacja pielęgniarek.

 


Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie

doniesień tygodnika Wprost dotyczących inwigilacji pielęgniarek

Szanowny Panie Ministrze,

26.06.2017 r. tygodnik Wprost doniósł, iż na początku czerwca 2016 r. Ministerstwo Zdrowia analizowało powiązania „facebookowe” strajkujących pielęgniarek. W czerwcu ubiegłego roku rozpoczął się strajk pielęgniarek z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Po kilku dniach trwania strajku, interweniowała Pani Premier Beata Szydło, nakazując Panu Ministrowi złagodzenie tonu rozmowy ze strajkującymi pielęgniarkami i doprowadzenie do porozumienia.
Tygodnik Wprost ustalił, iż podczas trwania strajku Ministerstwo Zdrowia zwróciło się o pomoc do byłego Ministra Zdrowia Węgier, który obecnie jest szefem Institute of Digital Health Sciences na Uniwersytecie Semmelweis. Instytut ten zajmuje się tworzeniem i analizowaniem algorytmów tj. pozyskiwaniem danych umieszczonych w Internecie dotyczących w tym wypadku ochrony zdrowia. Wyniki badania pokazały „sieć powiązań” uczestniczących w strajku pielęgniarek zarejestrowanych na portalu społecznościowym Facebook, a także osoby które wpierały protest (w tym osoby komentujące posty, „lajkujące”, czy udostępniające wydarzenia związane ze strajkiem).

W związku z powyższym zwracamy się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

W jakim celu Ministerstwo Zdrowia analizowało powiązania pielęgniarek na portalu społecznościowym Facebook?
Kto sfinansował powyższą analizę?
Z poważaniem,

Joanna Frydrych

Zofia Czernow

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

Posłanki na Sejm RP

30 czerwca 2017 roku