Zobacz odpowiedź ministerstwa zdrowia na pytanie: magister pielęgniarstwa ma w nowej ustawie przypisany "współczynnik pracy" 0,64. Czy to prawda, że ratownikowi medycznemu z tytułem licencjata został przypisany wyższy "współczynnik pracy"?

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

 


W dniu 13 czerwca 2017 roku złożono do ministerstwa zdrowia zapytanie:

"W związku z pojawieniem się w telewizji, prasie i w innych mediach informacji dotyczących ustawy o minimalnych wynagrodzeniach proszę o wyjaśnienie sposobu kwalifikowania do grup zawodowych pracowników medycznych w zawodzie ratownik medyczny.

Czy dobrze rozumiem, że pielęgniarka, która ukończyła liceum medyczne, studia licencjackie lub studia magisterskie ma być zakwalifikowana do grupy 9 o współczynniku pracy 0,64, a ratownik medyczny, który ukończył 2-letnie studium medyczne lub 3-letnie studia licencjackie (obecnie nie ma studiów magisterskich na kierunku ratownictwo medyczne) ma być kwalifikowany do grupy 10 o współczynniku 0,64?

Czy to prawda, że ratownicy po studiach licencjackich mają być kwalifikowani do grupy z wyższym współczynnikiem? 

Czy ratownicy po ukończeniu studiów licencjackich mają być kwalifikowani do grupy 6 ze współczynnikiem 0,73 (takie wiadomości krążą w mediach)?

Jeśli tak, to dlaczego pielęgniarki po ukończeniu studiów licencjackich mają mieć współczynnik 0,64, a ratownicy 0,73, chociaż mają taki sam poziom wykształcenia?"

Dane autora do wiadomości redakcji portalu 

Poniżej publikujemy odpowiedź jakiej udzieliło ministerstwo zdrowia w dniu 14 lipca 2017 roku: