Wiceminister zdrowia (pielęgniarka): w roku akademickim 2016/2017 liczba osób, która rozpoczęła kształcenie na kierunku pielęgniarstwo na studiach I stopnia wyniosła prawie 6 tysięcy. Ładnie brzmi? Super. Pani wiceminister mówi po prostu, że trzy koła traktora są dobre.

Pielęgniarstwo 2017.

 


Odpowiedź na interpelację w sprawie liczby miejsc

na uczelniach na kierunkach pielęgniarstwo
 

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 13518 Pana Pawła Kobylińskiego oraz grupy Posłów na Sejm RP, w sprawie liczby miejsc na uczelniach na kierunku pielęgniarstwo, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Odpowiadając na pytanie dotyczące liczby chętnych do podjęcia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo oraz liczby osób przyjętych, uprzejmie informuję, iż w roku akademickim 2016/2017 liczba osób chętnych do podjęcia nauki na kierunku pielęgniarstwo na studia I stopnia wyniosła 11 305 osób natomiast liczba osób przyjętych, która rozpoczęła kształcenie wyniosła 5 944 osoby. Różnica w liczbie kandydatów w stosunku do liczby osób przyjętych wynika z faktu, iż uczelnie posiadające uprawnienia i kształcące na kierunku pielęgniarstwo pomimo zniesienia przez Ministra Zdrowia limitów kształcenia w drodze rozporządzenia mają swoje wewnętrzne limity miejsc na poszczególnych kierunkach studiów. Ponadto powyższa różnica może także wynikać z faktu, iż powszechna jest praktyka maturzystów kandydujących jednocześnie na trzy kierunki w danej uczelni lub jeden kierunek do trzech uczelni.

Niezależnie od powyższego w porównaniu do roku akademickiego 2015/2016 gdzie liczba osób przyjętych, na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, która rozpoczęła kształcenie wyniosła 5 677 osób można zauważyć wzrost zainteresowania tym kierunkiem studiów. W przypadku roku akademickiego 2017/2018 informacje dotyczące wyników rekrutacji będą znane po zakończeniu przez uczelnie procesu rekrutacji i rozpoczęciu roku akademickiego (październik br.).

(...)

Z wyrazami szacunku,

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

SEKRETARZ STANU

Józefa Szczurek-Żelazko

24 lipca 2017 r.


Komentarz redakcji portalu:

Dla pełnego obrazu sytuacji w przedmiotowym zakresie należy dodać:

Z ogólnie dostępnych informacji wynika, że około 50 procent absolwentów kierunku pielęgniarstwa występuje do izby pip o prawo wykonywania zawodu. Z tego około 50 procent podejmuje pracę w zawodzie. Czyli z 6 tysięcy absolwentów o prawo wykonywania zawodu wystąpi 3 tysiące, natomiast około 1,5 tysiąca podejmie pracę w wyuczonym zwodzie.

Przyjmując, że w Polsce jest około  600 szpitali (594 weszło do sieci szpitali) to z powyższego wynika, że średno wypada około dwóch absolwentów na szpital. Nie biorąc pod uwagę innych podmiotów leczniczych!

Tak. Wieceminister powiedziała prawdę. I ja dopowiedziałem prawdę.

Stare wraca. Traktor ma jedno koło zepsute? Nie szkodzi. Trzy są dobre!

Mariusz Mielcarek