Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2017 - publikujemy wykaz z podziałem na województwa

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Instrukcja złożenia podpisu pod petycją:

STOP deprecjacji zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce!

1. Petycję może podpisać każda osoba, nie tylko pielęgniarka i położna. 

2. Petycja została opublikowana w dniu 2 sierpnia 2017 roku na stronie www.petycjeonline.com

3. Petycję można podpisać na dwa sposoby:

  1. Na stronie  www.petycjeonline.com pod adresem: https://www.petycjeonline.com/stop_deprecjacji_zawodu_pielgniarki_i_poonej_w_polsce
  2. lub korzystając z poniższego formularza.

​4. Pod petycją jest formularz, w którym należy wpisać, dane:

Imię, nazwisko, miejscowość, adres e-mail. Można w polu - "podpisuję ponieważ..." wpisać swoje uwagii.

5. Jeżeli podpisujący petycję, nie chce aby jego dane takie jak: imię, nazwisko, miejscowość (adres e-mail nie jest nigdy widoczny dla osób trzecich), były widoczne, to należy pod formularzem ODZNACZYĆ pole przy adnotacji "Pokazuj użytkownikom mój podpis". Wtedy w sekcji podpisy będzie widniał wpis: "Sygnatariusz zadecydował nie ujawniać swojego nazwiska w internecie". 

6. UWAGA!!! Po kliknięciu na "Podpisz petycje", na adres email podpisującego zostanie wysłany przez serwis www.petycjeonline.com link, w który należy kliknąć aby zakończyć proces składania podpisu pod petycją. Dopiero wtedy złożony przez nas podpis zostanie oficjalnie zaakceptowany. 

Dotychczas liczba złożonych podpisów przekroczyła 5,5 tysiąca!

Zapraszamy do podpisywania petycji!

Petycja jest formą akcji społecznej pielęgniarek i położnych, użytkowników Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych www.pielegniarki.info.pl. Nie jest związana z żadną organizacją samorządu zawodowego oraz związków zawodowych pielęgniarek i położnych. 

Redakcja pielegniarki.info.pl 


 

Dofinansowane specjalizacje 2017

 

Ministerstwo zdrowia w dniu 24 lipca 2017 roku ogłosiło przetarg na przeprowadzenie 90 edycji szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych w 16 województwach. Organizatorzy mają czas na składanie ofert do 27 sierpnia 2017 roku. Poniżej publikujemy wykaz planowanych specjalizacji z podziałem na poszczególne województwa.

 

W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM


Pielęgniarstwo  internistyczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  ginekologiczno-położnicze dla położnych - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  opieki  długoterminowej dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych


W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM


Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  opieki  długoterminowej dla  pielęgniarek  -  25  miejsc  szkoleniowych


W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM


Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych


W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM


Pielęgniarstwo  internistyczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  opieki  długoterminowej dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych


W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM


Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  pediatryczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  internistyczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych

Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  ginekologiczno-położnicze dla położnych - 25 miejsc szkoleniowych

 

W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM


Pielęgniarstwo  internistyczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  neonatologiczne  dla  pielęgniarek i położnych - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  ginekologiczno-położnicze dla położnych - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  onkologiczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych


W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM


Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  onkologiczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  pediatryczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  internistyczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
W ochronie zdrowia pracujących dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych


W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM


Pielęgniarstwo  internistyczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  onkologiczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych - 25 miejsc szkoleniowych

 

W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM


Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  internistyczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  opieki  długoterminowej dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych


W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM


Pielęgniarstwo  internistyczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych


W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM


Pielęgniarstwo  internistyczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  pediatryczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  opieki  długoterminowej dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  ginekologiczno-położnicze dla położnych - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  onkologiczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych


W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM


Pielęgniarstwo  internistyczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  ginekologiczno-położnicze dla położnych - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  neonatologiczne  dla  pielęgniarek i położnych - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  onkologiczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  pediatryczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  opieki  długoterminowej dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych


W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM


Pielęgniarstwo  internistyczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  geriatryczne  -  25  miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych


W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM


Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych


W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM


Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  internistyczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  pediatryczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  neonatologiczne  dla  pielęgniarek i położnych - 25 miejsc szkoleniowych


W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM


Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  onkologiczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  pediatryczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowychCzytaj więcej artykułów z Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 

Komentarze użytkowników

#1  2017.08.17 18:31:09 ~ja

A na Podkarpaciu to nic?

#2  2017.09.05 10:38:41 ~Ania

Jak na padkarpaciu położna ma zrobić specjalizacje i gdzie ?

Dodaj komentarz