Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Ma ona na celu zebranie opinii pielęgniarek oddziałów szpitalnych na temat pielęgniarki oddziałowej.

STOP deprecjacji zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce!


Szanowni Państwo,
Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Ma ona na celu zebranie opinii pielęgniarek oddziałów szpitalnych na temat pielęgniarki oddziałowej. 

W sytuacji, gdy współpracował(a) Pani/Pan z więcej niż jedną oddziałową, uprzejmie proszą o odniesienie się w jednej ankiecie do jednej pielęgniarki zarządzającej. 

Badania są anonimowe. Dane które zostaną zebrane wykorzystam wyłącznie w mojej pracy magisterskiej.
Z wyrazami szacunku Maria Galińska.