Działalność ministerstwa zdrowia - spotkanie konsultantów krajowych w dziedzinach pielęgniarstwa

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.


Spotkanie konsultantów krajowych w dziedzinach pielęgniarstwa

 

10 lipca 2017 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie wiceminister zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko z konsultantami krajowymi w dziedzinach pielęgniarstwa. Podczas spotkania konsultanci krajowi poruszyli kwestie dotyczące realizacji ustawowych działań konsultanta oraz temat współpracy z konsultantami wojewódzkimi, m.in. w zakresie sposobów skutecznego pozyskiwania informacji o sytuacji kadrowej pielęgniarek i położnych.

Podczas dyskusji omówiono przede wszystkim problematykę dotyczącą:

- zabezpieczenia potrzeb kadrowych, w tym roli kształcenia przed- i podyplomowego,

- dostępności i jakości sprawowanej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem – w aspekcie organizacji pracy oraz przestrzegania standardów opieki,

- roli i miejsca pielęgniarek i położnych w kontekście projektowanych zmian przepisów w aktach prawnych i wykonawczych oraz wynikających z nich nowych zadań dla pielęgniarek i położnych.

Do ustawowych zadań konsultantów krajowych w dziedzinach pielęgniarstwa do realizacji w II półroczu 2017 r. należałoby m.in.:

- doskonalenie metod pozyskiwania danych na temat sytuacji kadrowej pielęgniarek i położnych z uwzględnieniem szczegółowych dziedzin pielęgniarstwa,  Czytaj więcej...