6 tysięcy pielęgniarek w DPS nadal bez wzrostu wynagrodzeń

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.


6 tysięcy pielęgniarek w DPS nadal bez wzrostu wynagrodzeń

 

Poseł pyta ministra zdrowia o dodatki brutto brutto dla pielęgniarek zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej. Mało tego, tych pielęgniarek nie obejmie ustawa o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych, bo DPS ... nie są podmiotami leczniczymi. Pielęgniarek w DPS jest około 6 tysięcy!

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w części odnoszącej się do wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

Szanowny Panie Ministrze,

zwracam się do Pana w sprawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w części odnoszącej się do wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Ww. rozporządzenie nie przewiduje możliwości przyznania podwyżek pielęgniarkom i położnym, które pracują jako podwykonawcy danego podmiotu leczniczego, pomimo iż placówki te są w 100% oparte na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia, oraz pielęgniarkom pracującym w Domach Pomocy Społecznej, które de facto podlegają pod Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale są pełnoprawnymi osobami na tych stanowiskach z prawem wykonywania zawodu i niejednokrotnie z wykształceniem wyższym. Powoduje to, iż te pielęgniarki i położne są w dużym stopniu poszkodowane, a ich strata finansowa w stosunku do rocznych zarobków (pielęgniarek pracujących w podmiotach leczniczych - red.) jest znacząca. Czytaj dalej...