Historia pielęgniarki anestezjologicznej, której nie ma. I nie wiadomo czy będzie...

Krajowa oferta pracy dla pielęgniarek


06 kwietnia 2017
O G Ł O S Z E N I E

o naborze na stanowisko PIELEGNIARKI  dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i IT Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
Wymagania w stosunku do kandydatów:
wykształcenie wyższe, co najmniej licencjat, mile widziany kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Termin do   dnia  31 maja 2017 r.


Informacja do OGŁOSZENIA z dnia 06 kwietnia 2017 r.
dotycząca naboru na stanowisko PIELĘGNIARKI dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i IT Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.
W związku z brakiem kandydatur na w/w stanowisko przedłuża się termin składania dokumentów do dnia 30 czerwca  2017 r.
Nowy Sącz, dnia 06 czerwca 2017 r.


Informacja do OGŁOSZENIA z dnia 06 kwietnia 2017 r.
dotycząca naboru na stanowisko PIELĘGNIARKI dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i IT
Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.
W związku z brakiem kandydatur na w/w stanowisko przedłuża się termin składania dokumentów do dnia 31 lipca  2017 r.
Nowy Sącz, dnia 04 lipca 2017 r.


Informacja do OGŁOSZENIA z dnia 06 kwietnia 2017 r.
dotycząca naboru na stanowisko PIELĘGNIARKI dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i IT Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.
W związku z brakiem kandydatury na w/w stanowisko przedłuża się termin składania dokumentów do dnia 15 września 2017 r.
Nowy Sącz, dnia 03 sierpnia 2017 r.

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Zobacz szczegóły oferty

Zobacz oferty pracy dla pielęgniarek i położnych.

Złóż BEZPŁATNIE ofertę pracy dla pielęgniarki i położnej (nie dotyczy ofert pracy za granicą).