Ministerstwo zdrowia rozważa: "zagwarantowanie np. dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla pielęgniarek i położnych po 50 r.ż. lub po 20 latach pracy w wymiarze 12 dni - uzyskiwanego stopniowo co 2 lata".

Pielęgniarki 2017.


Poseł w interpelacji z dnia 27 czerwca 2017 roku do ministra zdrowia w sprawie zapewnienia pacjentom profesjonalnej kadry medycznej, odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego i sanitarnego, przy zatrudnianiu pielęgniarek i położnych, zadał między innymi pytanie:

Czy przewidywane jest umożliwienie pielęgniarkom i położnym wcześniejszego przejścia na emeryturę?

Co odpowiedziało ministerstwo zdrowia?

Cytuję:

"Odnosząc się do 6 pytania czy przewidywane jest umożliwienie pielęgniarkom i położnym wcześniejszego przejścia na emeryturę uprzejmie wyjaśniam, iż Ministerstwo Zdrowia nie planuje prac w tym zakresie. Natomiast w ramach prac ww. Zespołu ds. opracowania strategii rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce rozważane są rozwiązania mające na celu zachęcić pielęgniarki i położne do pozostawania na rynku pracy poprzez zagwarantowanie np. dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla osób po 50 r.ż. lub po 20 latach pracy w wymiarze 12 dni - uzyskiwanego stopniowo co 2 lata (propozycja zgłoszona przez przedstawicieli środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych)".

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU

Zbigniew J. Król

31 lipca 2017 roku 

Wybrał:

Mariusz Mielcarek