Stanowisko ministerstwa zdrowia jest "wadliwie prezentowane, bowiem pielęgniarki z wyższym wykształceniem bez specjalizacji mieszczą się wprost w grupie 6 ze współczynnikiem 0,73".

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.


Więcej informacji w Ogólnopolskiej Gazecie Pielęgniarek i Położnych