Emigracja polskich pielęgniarek

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.


 

Ministerstwo zdrowia o migracji pielęgniarek i położnych. Ile z nich wystąpiło o zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe? Ile pozytywnie przeszło procedurę uznania kwalifikacji za granicą? Na powyższe zapytania senatora z dnia 9 czerwca 2016 roku ministerstwo zdrowia odpowiedziało w dniu 28 czerwca 2016 roku. Poniżej przytaczamy fragmenty odpowiedzi: „Odnosząc się do skali migracji pielęgniarek i położnych należy nadmienić, że szacowana ona jest na podstawie różnych danych, np. na podstawie liczby zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe wydawane przez samorząd zawodowy oraz na podstawie udostępnianych przez Komisję Europejską informacji o uznanych kwalifikacjach zawodowych. Równocześnie należy mieć na uwadze fakt, że swoboda przepływu osób jest jedną z fundamentalnych swobód Unii Europejskiej. Od 2014 r. do 2015 r. w Polsce wydano 18 966 zaświadczeń na potrzeby uznawania kwalifikacji zawodowych dla pielęgniarek i położnych. Czytaj dalej...