Zobacz ofertę szkoleniową zamieszczoną na stronie 12 miesięcznika branżowego dla pielęgniarek i położnych - organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu oraz noclegów.

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl.