Pismo redakcji portalu do związku zawodowego pielęgniarek i położnych.

Działalność związku zawodowego pielęgniarek i położnych.