Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2017 - publikujemy wykaz z podziałem na województwa

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.


Dofinansowane specjalizacje 2017

 

Ministerstwo zdrowia w dniu 24 lipca 2017 roku ogłosiło przetarg na przeprowadzenie 90 edycji szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych w 16 województwach. Organizatorzy mają czas na składanie ofert do 27 sierpnia 2017 roku. Poniżej publikujemy wykaz planowanych specjalizacji z podziałem na poszczególne województwa.

 

W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM


Pielęgniarstwo  internistyczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  ginekologiczno-położnicze dla położnych - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  opieki  długoterminowej dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych


W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM


Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  opieki  długoterminowej dla  pielęgniarek  -  25  miejsc  szkoleniowych


W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM


Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych


W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM


Pielęgniarstwo  internistyczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  opieki  długoterminowej dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych


W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM


Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  pediatryczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  internistyczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych

Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  ginekologiczno-położnicze dla położnych - 25 miejsc szkoleniowych

 

W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM


Pielęgniarstwo  internistyczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  neonatologiczne  dla  pielęgniarek i położnych - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  ginekologiczno-położnicze dla położnych - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  onkologiczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych


W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM


Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  onkologiczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  pediatryczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  internistyczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
W ochronie zdrowia pracujących dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych


W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM


Pielęgniarstwo  internistyczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  onkologiczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych - 25 miejsc szkoleniowych

 

W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM


Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  internistyczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  opieki  długoterminowej dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych


W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM


Pielęgniarstwo  internistyczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych


W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM


Pielęgniarstwo  internistyczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  pediatryczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  opieki  długoterminowej dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  ginekologiczno-położnicze dla położnych - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  onkologiczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych


W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM


Pielęgniarstwo  internistyczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  ginekologiczno-położnicze dla położnych - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  neonatologiczne  dla  pielęgniarek i położnych - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  onkologiczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  pediatryczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  opieki  długoterminowej dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych


W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM


Pielęgniarstwo  internistyczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  geriatryczne  -  25  miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych


W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM


Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych


W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM


Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  internistyczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  pediatryczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  neonatologiczne  dla  pielęgniarek i położnych - 25 miejsc szkoleniowych


W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM


Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  onkologiczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo  pediatryczne  dla  pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych