Wiceminister zdrowia (pielęgniarka) podaje kwoty wzrostu wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich grup zawodowych, które są związane z ustawą zawierającą nową siatkę płac w ochronie zdrowia.

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

Instrukcja złożenia podpisu pod petycją:

STOP deprecjacji zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce!

1. Petycję może podpisać każda osoba, nie tylko pielęgniarka i położna. 

2. Petycja została opublikowana w dniu 2 sierpnia 2017 roku na stronie www.petycjeonline.com

3. Petycję można podpisać na dwa sposoby:

  1. Na stronie  www.petycjeonline.com pod adresem: https://www.petycjeonline.com/stop_deprecjacji_zawodu_pielgniarki_i_poonej_w_polsce
  2. lub korzystając z poniższego formularza.

​4. Pod petycją jest formularz, w którym należy wpisać, dane:

Imię, nazwisko, miejscowość, adres e-mail. Można w polu - "podpisuję ponieważ..." wpisać swoje uwagii.

5. Jeżeli podpisujący petycję, nie chce aby jego dane takie jak: imię, nazwisko, miejscowość (adres e-mail nie jest nigdy widoczny dla osób trzecich), były widoczne, to należy pod formularzem ODZNACZYĆ pole przy adnotacji "Pokazuj użytkownikom mój podpis". Wtedy w sekcji podpisy będzie widniał wpis: "Sygnatariusz zadecydował nie ujawniać swojego nazwiska w internecie". 

6. UWAGA!!! Po kliknięciu na "Podpisz petycje", na adres email podpisującego zostanie wysłany przez serwis www.petycjeonline.com link, w który należy kliknąć aby zakończyć proces składania podpisu pod petycją. Dopiero wtedy złożony przez nas podpis zostanie oficjalnie zaakceptowany. 

Dotychczas liczba złożonych podpisów przekroczyła 6 tysiący!

Zapraszamy do podpisywania petycji!

Petycja jest formą akcji społecznej pielęgniarek i położnych, użytkowników Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych www.pielegniarki.info.pl. Nie jest związana z żadną organizacją samorządu zawodowego oraz związków zawodowych pielęgniarek i położnych. 

Redakcja pielegniarki.info.pl 


Fragment odpowiedź na interpelację w sprawie

stawek dotyczących wynagrodzenia pielęgniarek

Szanowny Panie Marszałku,

wynagrodzenia pracowników służby zdrowia od lat pozostają jednym z wiodących tematów w dyskusji publicznej. Od chwili powołania obecnego rządu, zmiany w tym obszarze są jednym z priorytetów Ministerstwa Zdrowia. Kwestia wynagrodzeń dla pracowników całego sektora jest kluczową determinantą dobrej jakości i dostępności świadczeń medycznych, dlatego stale poszukujemy nowych rozwiązań w tym obszarze. W podejmowanych działaniach musimy kierować się szeroko pojętym interesem społecznym, a także uwzględniać uwarunkowania prawno-instytucjonalne.

(...)

Na potrzeby oceny skutków ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. dokonano jednak szacunkowych obliczeń kwot, o które wzrosną wynagrodzenia zasadnicze poszczególnych grup zawodowych, z zastrzeżeniem przyjęcia współczynników pracy określonych w projekcie ustawy oraz następujących założeń:

- w roku 2021 do obliczeń przyjęto prognozę wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku 2020 zawartą w załączniku do Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 6 października 2016 r. opublikowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów na stronie http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow.

- jako wyjściowe kwoty wynagrodzeń zasadniczych przyjęto średnie zarobków osób, których wynagrodzenie jest niższe niż średnia dla danej grupy zawodowej, obliczone na podstawie informacji przekazanych przez podmioty lecznicze oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), według stanu na marzec 2016 r., a w przypadku lekarzy stażystów i lekarzy dentystów stażystów zgodnie z informacjami będącymi w posiadaniu Ministerstwa Zdrowia aktualnymi na 2017 r.

- kwota podwyżki ukazana w danym roku stanowi kwotę, o którą wzrośnie wynagrodzenie zasadnicze pracownika w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. w stosunku do jego wynagrodzenia zasadniczego przed dniem 1 lipca 2017 r.

Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku zgodnie z podziałem wskazanym w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r.

Kwota łącznej podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dokonanej do dnia 31 grudnia 2021 r. w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego przed dniem 1 lipca 2017 r. przy przyjęciu opisanych wyżej założeń

Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny

2351

Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny

2302

Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji

2351

Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta

1644

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–4, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji

2851

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–5, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji

1559

Pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją

2868

Pielęgniarka albo położna, ze specjalizacją

1099

Pielęgniarka albo położna, bez specjalizacji

1124

Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp.1–9, wymagający średniego wykształcenia

1421

(...)

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko

Warszawa 19 września 2017 roku 


Komentarze na pielegniarki.info.pl:

- Oczywiście że kompromis będzie wątpliwy, bo skoro ustawa daje zielone światło aby podwyżki były finalizowane z Zembalowych to który dyrektor da kasę ze środków własnych, choćby ją miał do nie da, to oczywiste, całe lata nas ''rżnęli '' to teraz nie zrobią z siebie świętych mikołajów. Przełożą z kieszeni do drugiej kieszeni i będzie po sprawie.

- Żadne związki nic tu nie pomogą, takie są zapisy ustawy i teraz związki niech lepiej szykują spory zbiorowe i przygotowują pielęgniarki do strajków z odejściem od łóżek.

- W naszym szpitalu dyrektor proponuje podwyżkę w wysokości 20 zł do podstawy a podstawy mamy 2070 zł. Wstyd to się nadaje do telewizji niech ktoś wreszcie ujawni prawdę jak naprawdę wyglądają nasze podwyżki. Piszcie dziewczyny ile wam dyrekcja proponuje.

- Przed tą " giga podwyżką" miałam 2400 podstawy - woj. lubuskie. Za 2070 nie wstaję! Tyle obecnie wynosi najniższe wynagrodzenie, po prostu: bez jaj! Najniższe wynagrodzenie dla pracownika, który do pracy, obowiązków i odpowiedzialności pielęgniarki ma się nijak.

- To, że MZ taką podjęło uchwałę nie znaczy, że mamy się z tym godzić. Uważam, że związki z kaliskiego szpitala postąpiły słusznie nie godząc się z taką podwyżką, czyli przesunięcie z "kupki do drugiej kupki".

- W moim szpitalu związki także nie doszły do porozumienia z dyrekcja Podwyżki będą wprowadzone poprzez zarządzenie Co w takim przypadku można zrobić?

- W moim szpitalu związki zawodowe szybko i bez problemu podpisały porozumienie z dyrektorem.

Zobacz komentowany artykuł: Pielęgniarki zatrudnione w kaliskim szpitalu, które reprezentuje Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych prawdopodobnie nie podpiszą porozumienia o podwyżce płac uzgodnionego w negocjacjach związków zawodowych dyrekcją.

Zobacz inne komentarze na pielegniarki.info.pl 

Zobacz także:

Video - szpital w Kaliszu - pielęgniarki domagają się godnego traktowania wobec nowej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych.

Komentarze użytkowników

#1  2017.09.24 20:28:46 ~maja

To wszystko KŁAMSTWA! Jakim cudem można wyliczyć coś, gdy nie ma się danych! Ministerstwo do MATURY Z MATEMATYKI! Ponadto skąd wiadomo jaka będzie średnia krajowa w 2021 roku? U NOSTRADAMUSA ZAMAWIALI? a bez tych danych to po prostu KŁAMSTWA! Proszę, rozsądku!

#2  2017.09.24 20:36:52 ~piel. dypl

Zastanawiam się dlaczego Ustawodawca w Polsce w zaszeregowaniu pracowników medycznych lub grup zawodowych POMIJA fakt różnej rangi ich praktyki DLA PAŃSTWA ? Formalnie wskazują to przepisy karne, włączone przez Ustawodawcę do opisu zawodu. Zapis taki posiada NIE TYLKO praktyka lekarska.

#3  2017.09.24 20:47:08 ~piel

Jak uwazacie, wszystkie pielegniarki mgr ze specjalizacja dostana taka podwyzke, bo jezeli tak to rozwazam dalsza nauke,obecnie mam tylko mgr .

#4  2017.09.24 21:05:50 ~ula

Super kwoty, chyba z kosmosu.

#5  2017.09.24 21:13:23 ~Pielęgniar

W szpitalach w Świętokrzyskim Dyrektorzy stworzyli fikcyjne zasadnicze zaszeregowanie. Gdzie jest prawo, jak można fałszować angaż? Złodzieje!

#6  2017.09.24 21:47:51 ~Danka

W Świętokrzyskim wszystkie w jednym dniu nie przyjdziemy do pracy, mamy nadzieję że cała Polska do nas dołączy, bo inaczej dalej będziemy żebrać

#7  2017.09.24 22:30:10 ~do 5 i 6

To dranie! Nie dajcie się dziewczyny! Jeszcze trochę a szpitale na długo pozostaną bez pielęgniarek. Dalej robią wszystko, aby do reszty zniechęcić do tego zawodu. To najlepiej im wychodzi! Bolączka dyrektorów-krótkowzroczność i głuchota. Sami na siebie bata kręcą. Efekty gdzieniegdzie już są. Jeszcze trochę a ogarnie ich wszystkich.

#8  2017.09.25 00:19:29 ~motyl

Takich jaj , jak żyję to jeszcze nie widziałem co wyprawiają z Paniami .Inny pracownik medyczny ( opiekun medyczny ze średnim według tej tabeli dostanie więcej niż Panie .1421 opiekun a Panie 1124 ( bez specki np: mgr ) .NIECH TA wice - Hańba WYPIERDALA , na co jeszcze czeka ! jak nikt jej nie chce już . TA HAŃBA MUSI ZNALEŻĆ FINAŁ W OGÓLNOPOLSKIM STRAJKU PRZECIW TYM DECYZJOM KTÓRE UPODLIŁY WASZE ŚRODOWISKO DO SAMEGO DNA .

#9  2017.09.25 17:57:57 ~elenez

Ja od 11 lat nie widziałam grosza podwyzki 1818zł podstawa,22 lata pracy w zawodzie.To jest dopiero jazda.

#10  2017.09.25 19:14:09 ~morelka

Jedynie co można zrobić to odejść od łóżek,wszystkie w jednym dniu w całej Polscei nie bać się nic nam nie zrobią,a jak dalej bedziemy siedziec z założonymi rękami i marudzić to dalej tak będzie,dalej będą nas przyrównywać z płacą do opiekuna.kobiety do dzieła.

#11  2017.09.25 19:50:00 ~hania

U nas w szpitalu nie będzie podwyżek. Według ustawy minimalne wynagrodzenie pielegniarki brutto w 2019 roku to 2496. U nas podstawa to 2180 ale dyrekcja twierdzi źe sumuje się to z zembaowym które od października wyniesie u nas 416 zl brutto. Dodam że dodatek nie bedzie wlaczony do podstawy

#12  2017.09.25 21:16:36 ~Piel

Teraz czekamy na odzew Zarzadu Regionu Swietokrzyskiego, dla czego nic nie robicie ? Dlaczego pozwalacie aby dyrektorzy sumowali zembalowe i zasadnicze zeby nie dac podwyzek zgodnie z nowa ustawa? Moze w koncu sie przebudzicie? Jakis strajk pikieta reportaz? Naglosnic sprawe szpitali marszalkowskich w Swietokrzyskim i innych tez. Za co bierzecie wynagrodzenie z naszych skladek?

#13  2017.09.25 21:31:54 ~#12

Strajku nie będzie , dużo pielęgniarek jest zadowolonych z tej ustawy,mam na myśli magistrów ze specjalizacją.A tak na marginesie zastanawia mnie jedno-lekarz, żeby być dobrym specjalistą,po zakończonych studiach jeszcze długo musi się uczyć,ten proces trwa ,jak mówią sami lekarze, jeszcze ok. 10 lat.Po tym okresie mamy już do czynienia z prawdziwymi i godnymi zaufania profesjonalistami.U nas, pielęgniarek to wszystko jakoś jest na odwrót,wystarczy skończyć studia,na studiach jeszcze narobić sobie różnych kursów i kursików,zaraz potem szybko specjalizacja , i już się jest najlepszym i najlepiej opłacanym profesjonalistom.A gdzie jeszcze praktyka i doświadczenie ,które nabywamy przez lata pracy.Wiem z doświadczenia zawodowego,że najlepszym nauczycielem zawodu jest praktyka i długie lata pracy,bo jest wiedza ,której nigdzie nie uczą,ani na uczelni, ani na kursach.Wiele pielęgniarek z dużym stażem pracy,zostało zepchniętych na margines pielęgniarstwa,nagle przestały być docenianymi i ważnymi profesjonalistkami,są wyszydzane i ośmieszane,nie tylko na tym forum,ale i przez władzę naszą kochaną,dla nich proponuje się najniższe wynagrodzenie.Myślę,że one do żadnego strajku się nie przyłączą.Cała ta sytuacja świadczy o tym,że nadal nasz zawód nie jest traktowany poważnie,a pielęgniarka w systemie ochrony zdrowia nie znaczy nic.Dla mnie oznacza to jedno-zaczyna robić się bardzo niebezpiecznie i nie mam tu na myśli strajku, ale zwyczajnie pielęgniarki będą odchodzić do innych zawodów.Szkoda pacjentów i ich szkoda.

#14  2017.09.25 22:14:28 ~a_

Pisałam nt. kształcenia: lekarz kończy pełne studia, odbywa staże i robi specjalizację. Pielęgniarka po studiach licencjackich może zrobić specjalizację, czyli już tu na początku jest duża różnica. Istotną sprawą jest fakt, że u nas jest niejednolity system kształcenia tj. LM, SM i studia I i II stopnia. Wreszcie trzecia sprawa: robiąc specjalizację staniemy się maszynką do robienia kasy dla izb. Będziemy płakać i płacić. Dyrektorzy naszych szpitali stwierdzą, że wcale na danym stanowisku nie potrzebna jest im pielęgniarka z wyższym wykształceniem, specjalizacją i czym tam sobie jeszcze wymyśli. Da nam "podwyżki" już raz dane / dodatek prof. Zembali/ tzw. zembalowe"i będziemy dalej w d*pkę kopane. Nie możemy na to dłużej pozwalać! To że szpital nie ma pieniędzy jakoś na mnie nie działa, od zawsze to słyszę, że dla nas nie ma. Jesteśmy zakleszczone między dyrekcją a izbami. Te pijawki wcale się nami nie przejmują. Musimy podjąć radykalne kroki mimo, że "nasze" związki obiecały w MZ że będą buforem/ mało mnie szlag nie trafił, jak to przeczytałam/. Dobre sobie! Mamy wg. nich siedzieć cichutko! Nam wystarczy, że oni siedzą cicho i udają , że ich nie ma! Dośc koleżanki!

#15  2017.09.25 23:14:57 ~Nikt

Tylko piszecie podniecacie sie robicie niepotrzebny szum zeby poroznic srodowisko a tu trzeba dzialac a nie przelewac z proznego ten portal to jakas totalna porazka .

#16  2017.09.26 22:22:51 ~Dawid

Piszę tu, bo moja dziewczyna studiuje pielęgniarstwo. Nie widzę dla Was innego wyjścia niż strajk polegający na całkowitym zaprzestaniu wykonywania swoich obowiązków. Nie powinno w tym przypadku obchodzić Was życie czy zdrowie pacjentów, włącznie z dziećmi. Musicie zagrać va banque, bo inaczej nic nie wywalczycie. Skoro państwo znajduje pieniądze na 500+, a teraz jego przedstawiciele twierdzą, że większe podwyżki nie są możliwe ze względu na budżet to co to ku*wa ma być! Poniżenie pielęgniarek z wykształceniem wyższym, ale bez specjalizacji, jest niebywałe.

#17  2017.09.27 12:59:25 ~nurse

U mnie w szpitalu przesunęli a kupki na kupkę czyli z zembalowego dali podwyżkę czyli z rza już danej podwyżki sfinansowali obecną takie rzeczy to tylko w tym kraju

#18  2017.09.27 13:00:12 ~nurse

Sorki za literówkę

#19  2017.09.27 14:55:45 ~Iwona

U nas w szpitalu idiotki ze związku zawodowego podpisaly wszystko co im podsunęli.I tym sposobem mamy 20 zl podwyżki oczywiście zabrane z zembalowego.Personel nie medyczny dostal 50zl.Dziękuję paniom z Izb pielęgniarskich ze związku zawodowego i innym nie mającym pojecia o pracy na oddziale ze tak nas robią w konia oby tylko nie stracić stołków

#20  2017.09.28 08:35:37 ~Zosia

No cóż, widać taka już nasza rzeczywistość. Czarno to widzę. A tak na marginesie, co z pielęgniarkami, które ukończyły studia wyższe inne niż pielęgniarstwo. To przecież świństwo pominąć osoby, który wykształciły się,zdobyły dodatkową wiedzę i umiejętności.

#21  2017.09.28 08:46:32 ~pacjent

Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach: oczywiście każdy pracownik wykonujący swoja pracę uczciwie, rzetelnie i z poświęceniem powinien otrzymywać godne wynagrodzenie, ale tez należy się zastanowić nad własnym środowiskiem zawodowym i wyciągnąć obiektywne wnioski . i może lepiej zacząć od stawiania wymagań własnemu ŚRODOWISKU - niestety jest wiele OSÓB w zawodzie, które się meczą pracą . irytuje ich pacjent. Widzę to na własnym podwórku, a i niestety doświadczyłam braku empatii i profesjonalizmu. lekceważącego podejście do pacjenta. Ktoś kilka dni temu napisał: "Cała ta sytuacja świadczy o tym,że nadal nasz zawód nie jest traktowany poważnie,a pielęgniarka w systemie ochrony zdrowia nie znaczy nic " - szacunek zarówno do samego siebie jak i do zawodu należy sobie wypracować.a jak już wcześniej o tym pisałam bywa różnie nad czym bardzo ubolewam.

#22  2017.09.28 13:41:53 ~Pielęgniar

Pozdrawiam z koszalińskiego szpitala, w którym pan dyrektor zabrał całe Zębalowe wszystkim pielęgniarkom z uwagi na trudną sytuację finansową szpitala. Pozostałe placówki medyczne w moim mieście wypłacają pielęgniarkom ten dodatek.

#23  2017.09.28 14:39:45 ~Do #22

Proszę zawiadomić o tym w dowolnej formie Oddział NFZ. Reakcja będzie natychmiastowa. Dyrektor odpowie za bezprawne działanie.

#24  2017.09.28 15:27:03 ~Basia.

Nie mogę pozbyć się wrażenia,że ta ustawa została dokładnie tak napisana,żeby nam nie zapłacić. Duża dowolność dana dyrektorom placówek to zaplanowane uderzenie w nas. Ja jestem magistrem pielęgniarstwa, mam studia podyplomowe z zakresu psychiatrycznej opieki środowiskowej, sporo różnych szkoleń, warsztatów itp ale nie mam specjalizacji. Zarabiam tyle samo co koleżanki po szkole średniej. W każdej grupie zawodowej liczą się studia jako poziom wyjściowy do dalszego kształcenia ale nie u nas. Mogę chyba pogratulować panciom, które nas reprezentowały i podpisały porozumienie z panem Radziwiłłem. Żenujące, nie przypuszczałam,że tak "szanują" nasze studia.

#25  2017.09.28 16:22:22 ~xx

Czy jest gdzieś jeszcze taki szpital gdzie pielęgniarka po 39 letnim stażu ma podstawę 1640,20zl już po ostatniej podwyżce.Ja tak mam i moje koleżanki

#26  2017.09.30 21:47:55 ~Halina

KOLEŻANKI PIELĘGNIARKI ODEJDŹMY OD ŁÓŻEK NIECH PRACUJĄ OPIEKUNOWIE MEDYCZNI RAZEM Z MINISTREM

#27  2017.10.02 15:43:50 ~lil 35

Mam ponoć wysoką podstawę po 35 latach 2940 i nie dostałam nic muszą mi obniżyć do minimalnej- szczecin

#28  2017.10.19 22:18:53 ~e

A gdzie są nasze IZBY PIELĘGNIARSKIE. W Łodzi od 15 lat te same Panie na stołkach jest klika i tylko lewe specjalizacje dla swoich kumpelek to jest dopiero dobra zmiana

Dodaj komentarz