Pytanie 2 Portalu Pielęgniarek i Położnych do Ministerstwa Zdrowia w sprawie nowej ustawy o wynagrodzeniach

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.


Pytanie 2.

05 lipca 2017

Pani Józefa Szczurek-Żelazko

Sekretarz stanu Ministerstwo Zdrowia

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP w dniu 8 czerwca 2017 roku ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w sprawie sposobu zaszeregowania osoby wykonującej zawód pielęgniarki albo położnej.

Jestem absolwentem liceum medycznego, pielęgniarzem anestezjologicznym zatrudnionym w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Posiadam tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa – organizacji i zarządzania. Do jakiej grupy powinienem zostać zaszeregowany przez pracodawcę: "pielęgniarka albo położna bez specjalizacji" czy "pielęgniarka albo położna ze specjalizacją"?

 

Odpowiedź ministerstwa zdrowia

27 lipca 2017

 

Mariusz Mielcarek

„Portal i Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych”

Szanowny Panie Redaktorze!

Uprzejmie informuję, że Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych – dalej: „ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r.” - w dniu 19 lipca br. została podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej. Obecnie ustawa oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia.

W załączniku do ww. ustawy wymienione zostały grupy zawodowe pracowników medycznych, dla których przewidziano współczynniki pracy służące do obliczenia właściwego dla danej grupy najniższego wynagrodzenia (...). Czytaj dalej...