7 pytań posłów do ministra zdrowia w sprawie stawek dotyczących wynagrodzenia pielęgniarek

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.


Poniżej publikujemy fragment interpelacji grupy posłów do ministra zdrowia w sprawie stawek dotyczących wynagrodzenia pielęgniarek.

W interpelacji z dnia 28 lipca 2017 roku czytamy, że "ustawa ta wywołała ogromne emocje i wielkie zaniepokojenie, szczególnie w środowisku pielęgniarek. Jak wiadomo, w ciągu 10-15 lat zdecydowana większość pielęgniarek, które dzisiaj posiadają kwalifikacje, odejdzie z rynku pracy ze względu na osiągnięty wiek emerytalny.

W świetle zaproponowanych zmian związanych ze stopniowym wprowadzaniem podwyżek, wiele z nich nie będzie miało możliwości z nich skorzystać. Poczucie niesprawiedliwości budzi również niejasna klasyfikacja wykształcenia. Pielęgniarki, które dzisiaj mają 45, 50, 60 lat, kończyły licea medyczne. W większości są to osoby, które zdobyły licencjat, często ponosząc wysokie koszty wykształcenia".

Posłowie zadają ministrowi zdrowia 7 pytań:

1. Jaki współczynnik będzie miała pielęgniarka z wykształceniem wyższym magisterskim i specjalizacją?

2. Jaki współczynnik będzie miała pielęgniarka z wykształceniem wyższym magisterskim bez specjalizacji?

3. Jaki współczynnik będzie miała pielęgniarka z wykształceniem wyższym licencjackim i specjalizacją?

4. Jaki współczynnik będzie miała pielęgniarka z wykształceniem wyższym licencjackim bez specjalizacji?

5. Jaki współczynnik będzie miała pielęgniarka z wykształceniem średnim i specjalizacją?

6. Jaki współczynnik będzie miała pielęgniarka z wykształceniem średnim bez specjalizacji?

7. O ile wzrośnie wynagrodzenie każdej grupy zaszeregowania na przestrzeni najbliższych 5 lat (w rozbiciu rocznym)?                                     

Czytaj więcej...