Ciekawa informacja! Zobacz jak w jednym ze szpitali wojewódzkich rozwiązano kwestię wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w kontekście: dodatków brutto brutto (obecnie 1200 zł) oraz zapisów nowej ustawy o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia.

Dodatki pielęgniarek brutto brutto po nowemu


Zobacz artykuł w przedmiotowej sprawie: Tymczasowe porozumienie pielęgniarek z dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego w Łomży zawarte