Pielęgniarka miała wypadek czy wypadek w pracy? - z najnowszego wydania branżowego miesięcznika pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy. Kolejne wydanie 6 listopada.

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.


Pielęgniarka oddziałowa z powodu L4 jednej z pielęgniarek udała się na oddział, aby zapewnić  odpowiednią obsadę dyżurową. Po wyjściu z pracy upadła na chodniku. Doznała urazu. ZUS odmówił wypłaty odszkodowania... Sprawa trafiła do sądu.

Fragmenty uzasadnienia wyroku Sądu Rejonowego:

Decyzją z dnia 1 grudnia 2016 r. znak: (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. odmówił A.S. prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy z dnia 20.08.2016 r. W uzasadnieniu tej decyzji (...) Oddział w B. stwierdził, powołując się na treść art. 22 ust.1 pkt.3 w zw. z art. 3 ust.1 Ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, iż jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy nie przysługuje ubezpieczonej, gdyż zaistniałe zdarzenie z dnia 20.08.2016 r. nie posiada znamion wypadku w pracy, ponieważ protokół powypadkowy zawiera stwierdzenia bezpodstawne. W ocenie organu poszkodowana doznała zwichnięcia stawu skokowego po zakończeniu pracy, poza zakładem pracy, na chodniku. Tym samym przedmiotowe zdarzenie w ocenie organu rentowego nie może być uznane za wypadek przy pracy (decyzja z dnia 01.12.2016 r. - akta organu rentowego).

Odwołanie od tej decyzji za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złożyła A.S., wnosząc o jej zmianę i przyznanie jej jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu, którego doznała w wyniku wypadku przy pracy, zaistniałego w dniu 2.08.2016 r. Nie zgodziła się z uzasadnieniem decyzji. Wskazała, że wypadek nastąpił na chodniku przed głównym wejściem do Szpitala Wojewódzkiego w Ł., tj. miejsca jej pracy, w momencie, gdy po pracy opuszczała zakład pracy. Oświadczyła, że w dniu wypadku została telefonicznie wezwana do zakładu pracy przez pielęgniarkę J.S., ponieważ musiała zastąpić pracownika, który dostarczył zwolnienie lekarskie. Działanie to było konieczne i miało na celu zapewnienie ciągłości pracy na Oddziale Kardiologicznym. Nadmieniła, że inni współpracownicy mogą poświadczyć, że w dniu wypadku była obecna w pracy (protokół z dnia 24.03.2017 r. k.2). (...)

Sąd Rejonowy ustalił i zważył, co następuje: A.S. jest zatrudniona w Szpitalu Wojewódzkim w pionie kardiologii. W sierpniu 2016 r. była zatrudniona na stanowisku pielęgniarki oddziałowej. W dniu 20 sierpnia 2016 r. około godz. 17.00 odwołująca się - po otrzymaniu informacji od pielęgniarki J.S. o jej absencji chorobowej - udała się do Szpitala Wojewódzkiego w Ł., aby zabezpieczyć obsadę dyżurową. Po zakończonej pracy wyszła przez główne drzwi wejściowe w kierunku samochodu zaparkowanego na parkingu szpitalnym od strony ul. Piłsudskiego. Idąc chodnikiem przy budynku szpitala niefortunnie stanęła na kamyk, leżący na chodniku, w wyniku czego upadła. Poczuła silny ból kostki nogi prawej, kolana lewego i łokcia lewego. Udała się do oddziału ratunkowego szpitala, gdzie udzielono jej pierwszej pomocy. Do dnia 30.09.2016 r. przebywała na zwolnieniach lekarskich (dowód: dokumentacja medyczna). Nie korzystała z rehabilitacji. (...)

Jak wynika z przesłanej do tut. Sądu informacji przez Szpital Wojewódzki w Ł., chodnik z kostki brukowej przy drzwiach głównych do szpitala oraz parking od strony ul. Piłsudskiego są we władaniu i administrowaniu szpitala (dowód: pismo z dnia 10.05.2017 r. k.10). W ocenie Sądu odwołanie jest zasadne. Czytaj dalej...