Pielęgniarka miała wypadek czy wypadek w pracy? - z najnowszego wydania branżowego miesięcznika pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy. Kolejne wydanie 6 listopada.

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Instrukcja złożenia podpisu pod petycją:

STOP deprecjacji zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce!

1. Petycję może podpisać każda osoba, nie tylko pielęgniarka i położna. 

2. Petycja została opublikowana w dniu 2 sierpnia 2017 roku na stronie www.petycjeonline.com

3. Petycję można podpisać na dwa sposoby:

  1. Na stronie  www.petycjeonline.com pod adresem: https://www.petycjeonline.com/stop_deprecjacji_zawodu_pielgniarki_i_poonej_w_polsce
  2. lub korzystając z poniższego formularza.

​4. Pod petycją jest formularz, w którym należy wpisać, dane:

Imię, nazwisko, miejscowość, adres e-mail. Można w polu - "podpisuję ponieważ..." wpisać swoje uwagii.

5. Jeżeli podpisujący petycję, nie chce aby jego dane takie jak: imię, nazwisko, miejscowość (adres e-mail nie jest nigdy widoczny dla osób trzecich), były widoczne, to należy pod formularzem ODZNACZYĆ pole przy adnotacji "Pokazuj użytkownikom mój podpis". Wtedy w sekcji podpisy będzie widniał wpis: "Sygnatariusz zadecydował nie ujawniać swojego nazwiska w internecie". 

6. UWAGA!!! Po kliknięciu na "Podpisz petycje", na adres email podpisującego zostanie wysłany przez serwis www.petycjeonline.com link, w który należy kliknąć aby zakończyć proces składania podpisu pod petycją. Dopiero wtedy złożony przez nas podpis zostanie oficjalnie zaakceptowany. 

Dotychczas liczba złożonych podpisów przekroczyła 6 tysiący!

Zapraszamy do podpisywania petycji!

Petycja jest formą akcji społecznej pielęgniarek i położnych, użytkowników Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych www.pielegniarki.info.pl. Nie jest związana z żadną organizacją samorządu zawodowego oraz związków zawodowych pielęgniarek i położnych. 

Redakcja pielegniarki.info.pl 


Pielęgniarka oddziałowa z powodu L4 jednej z pielęgniarek udała się na oddział, aby zapewnić  odpowiednią obsadę dyżurową. Po wyjściu z pracy upadła na chodniku. Doznała urazu. ZUS odmówił wypłaty odszkodowania... Sprawa trafiła do sądu.

Fragmenty uzasadnienia wyroku Sądu Rejonowego:

Decyzją z dnia 1 grudnia 2016 r. znak: (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. odmówił A.S. prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy z dnia 20.08.2016 r. W uzasadnieniu tej decyzji (...) Oddział w B. stwierdził, powołując się na treść art. 22 ust.1 pkt.3 w zw. z art. 3 ust.1 Ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, iż jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy nie przysługuje ubezpieczonej, gdyż zaistniałe zdarzenie z dnia 20.08.2016 r. nie posiada znamion wypadku w pracy, ponieważ protokół powypadkowy zawiera stwierdzenia bezpodstawne. W ocenie organu poszkodowana doznała zwichnięcia stawu skokowego po zakończeniu pracy, poza zakładem pracy, na chodniku. Tym samym przedmiotowe zdarzenie w ocenie organu rentowego nie może być uznane za wypadek przy pracy (decyzja z dnia 01.12.2016 r. - akta organu rentowego).

Odwołanie od tej decyzji za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złożyła A.S., wnosząc o jej zmianę i przyznanie jej jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu, którego doznała w wyniku wypadku przy pracy, zaistniałego w dniu 2.08.2016 r. Nie zgodziła się z uzasadnieniem decyzji. Wskazała, że wypadek nastąpił na chodniku przed głównym wejściem do Szpitala Wojewódzkiego w Ł., tj. miejsca jej pracy, w momencie, gdy po pracy opuszczała zakład pracy. Oświadczyła, że w dniu wypadku została telefonicznie wezwana do zakładu pracy przez pielęgniarkę J.S., ponieważ musiała zastąpić pracownika, który dostarczył zwolnienie lekarskie. Działanie to było konieczne i miało na celu zapewnienie ciągłości pracy na Oddziale Kardiologicznym. Nadmieniła, że inni współpracownicy mogą poświadczyć, że w dniu wypadku była obecna w pracy (protokół z dnia 24.03.2017 r. k.2). (...)

Sąd Rejonowy ustalił i zważył, co następuje: A.S. jest zatrudniona w Szpitalu Wojewódzkim w pionie kardiologii. W sierpniu 2016 r. była zatrudniona na stanowisku pielęgniarki oddziałowej. W dniu 20 sierpnia 2016 r. około godz. 17.00 odwołująca się - po otrzymaniu informacji od pielęgniarki J.S. o jej absencji chorobowej - udała się do Szpitala Wojewódzkiego w Ł., aby zabezpieczyć obsadę dyżurową. Po zakończonej pracy wyszła przez główne drzwi wejściowe w kierunku samochodu zaparkowanego na parkingu szpitalnym od strony ul. Piłsudskiego. Idąc chodnikiem przy budynku szpitala niefortunnie stanęła na kamyk, leżący na chodniku, w wyniku czego upadła. Poczuła silny ból kostki nogi prawej, kolana lewego i łokcia lewego. Udała się do oddziału ratunkowego szpitala, gdzie udzielono jej pierwszej pomocy. Do dnia 30.09.2016 r. przebywała na zwolnieniach lekarskich (dowód: dokumentacja medyczna). Nie korzystała z rehabilitacji. (...)

Jak wynika z przesłanej do tut. Sądu informacji przez Szpital Wojewódzki w Ł., chodnik z kostki brukowej przy drzwiach głównych do szpitala oraz parking od strony ul. Piłsudskiego są we władaniu i administrowaniu szpitala (dowód: pismo z dnia 10.05.2017 r. k.10). W ocenie Sądu odwołanie jest zasadne. Czytaj dalej...

 

Czytaj więcej artykułów z Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 

Komentarze użytkowników

Dodaj komentarz