Zobacz reklamę firmy odzieżowej zamieszczoną w bieżącym wydaniu branżowego miesięcznika pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy. Kolejne wydanie 6 listopada. Zuz Bluz Kolorowa odzież medyczna.

Oferta firmy odzieżowej w branżowym miesięczniku pielegniarki.info.pl

Zuz Bluz Kolorowa odzież medyczna - www.zuz-bluz.pl 

Zobacz także:

Wiceminister zdrowia (pielęgniarka) podaje kwoty wzrostu wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich grup zawodowych, które są związane z ustawą zawierającą nową siatkę płac w ochronie zdrowia.

Wiceminister zdrowia (pielęgniarka) podaje jaki współczynnik pracy przypisano pielęgniarkom: z tytułem magistra i licencjata ale bez specjalizacji. W sumie wymienia 6 grup pielęgniarek...