Ogłoszenie o bezpłatnych kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych z branżowego miesięcznika pielegniarki.info.pl.

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek.