Ogłoszenie o bezpłatnych kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych z branżowego miesięcznika pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek.


Komentarze użytkowników

Dodaj komentarz