Panie Radziwiłł nie zgubi pana protest, tylko podejście do ludzi... To pana zgubi...

Działalność ministra Radziwiłła.


Posiedzenie sejmowej komisji zdrowia w dniu 13 grudnia 2017 roku w sprawie: "Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie wypowiadania klauzul opt-out oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom po realizacji wypowiedzianych klauzul".