Od ponad 4 miesięcy na stronach sejmu brak publikacji odpowiedzi na interpelację poselską skierowaną do Józefy Szczurek-Żelazko - sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Zobacz czego dotyczy interpelacja zawierająca 11 pytań...

Działalność wiceministra zdrowia (pielęgniarki)


 

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie warunków pracy personelu medycznego

oraz zjawiska mobbingu w pracy

Szanowny Panie Ministrze!
Pod koniec marca bieżącego roku do Dyrektora Szpitala oraz Kierowników Klinik został skierowany "List otwarty pielęgniarek i położnych zatrudnionych w SPSK nr 1 w Lublinie". Personel przedstawił w nim złe warunki pracy, oraz nieudolny sposób zarządzania. Według przekazanych do mojego biura poselskiego informacji, Dyrektor nie podjął odpowiednich działań w celu wyjaśnienia poruszonych problemów. Przeprowadzona miała zostać jedynie anonimowa ankieta wśród pracowników, w efekcie której nie nastąpiły żadne zmiany.
Przedmiotowa sprawa nie jest jednostkowa. Środowiska średniego szczebla medycznego coraz częściej wskazują na liczne nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówek medycznych.
W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jakie działania kontrolne Ministerstwo zamierza podjąć w sprawie dotyczącej Szpitala nr 1 w Lublinie?
2. Czy sposób kierowania personelem w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie nosi znamiona mobbingu? Jaki system przeciwdziałania mobbingowi funkcjonuje w szpitalu?
3. Jak zakres czynności ustalony dla pielęgniarek w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie, ma się do faktycznie polecanych im i wykonywanych przez nie zadań? Czy pielęgniarki zobowiązane są do wykonywania zadań wykraczających poza ich obowiązki wynikające z umowy o pracę? Jeżeli tak – to jakie to są czynności? Czy są one dodatkowo opłacane?
4. Jak kształtują się wynagrodzenia pielęgniarek, położnych oraz pozostałego personelu medycznego w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie, w zestawieniu staż pracy – wysokość wynagrodzenia? Jakie są podstawowe kryteria różnicowania tych wynagrodzeń przyjęte w regulacjach płacowych?
5. Czy mają miejsce sytuacje, kiedy na jednym oddziale osoby z takimi samymi kwalifikacjami zawodowymi, o takim samym zakresie obowiązków otrzymują różne wynagrodzenie oraz sytuacje, gdy osoby "nowozatrudnione" otrzymują takie samo wynagrodzenie jak osoby posiadające kilkunastoletni staż pracy? Ile stwierdzono przypadków nieuzasadnionego różnicowania wynagrodzeń?
6. Ilu pacjentów w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie i w innych szpitalach województwa lubelskiego ma pod opieką pielęgniarka, położna oraz pozostały personel medyczny podczas swojego dyżuru?
7. Jaka jest wysokość wynagrodzeń pielęgniarek, położnych oraz pozostałego personelu medycznego w szpitalach województwa lubelskiego w porównaniu z innymi województwami z podziałem na poszczególne szpitale?
8. Jaka jest liczba i wiek pielęgniarek, położnych oraz pozostałego personelu medycznego zatrudnionych w szpitalach w województwie lubelskim z podziałem na poszczególne szpitale?
9. Czy w szpitalach województwa lubelskiego występują braki kadrowe dotyczące personelu medycznego, jakie są tego powody, jakie wakaty występują w poszczególnych szpitalach?
10. Ile zwolnień i w jakim trybie miało miejsce na przestrzeni ostatnich 9 lat, pielęgniarek, położnych oraz pozostałego personelu medycznego w szpitalach województwa lubelskiego?
11. Jak jakość usług i jakość opieki medycznej w szpitalach województwa lubelskiego oceniana jest przez pacjentów? Ile skarg i wniosków w tym zakresie wpłynęło do dyrektorów, rzecznika praw pacjenta? Czy w szpitalach stosowane są ankiety oceniające jakość świadczonych usług wypełniane przez pacjentów i w jaki sposób są one wykorzystywane?

Posłowie na sejm RP: Jarosław Sachajko, Jerzy Kozłowski


Interpelacja wpłyneła do sejmu 16 sierpnia 2017 roku
Interpelacja została przesłana z sejmu do Józefy Szczurek-Żelazko - sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia w dniu 28 sierpnia 2017 roku
Minęło ponad 4 miesiące na stronach sejmu brak odpowiedzi...

wybrał: Mariusz Mielcarek 

 

Zobacz także:

Aktualności według działów - Asystent lekarza a zawód pielęgniarki.

Pielęgniarka „asystentem lekarza”? - artykuł z lutowego wydania ogólnopolskiego miesięcznika branżowego pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Asystent lekarza a zawód pielęgniarki. Zobacz stanowisko ministerstwa zdrowia w tej sprawie...

(3) Profesor Marian Zembala pisze do Ministra Konstantego Radziwiłła o potrzebie utworzenia w Polsce nowej profesji "asystenta lekarza". Profesor pisze: "Nowy zawód mógłby zostać wprowadzony jako nowa specjalizacja w pielęgniarstwie – asystenta lekarza chirurga". I stawia pytania...

(2) Profesor Marian Zembala pisze do Ministra Konstantego Radziwiłła o potrzebie utworzenia w Polsce nowej profesji "asystenta lekarza". Prof. pisze gdzie przedstawiciele nowego zawodu mogliby znaleźć zatrudnienie. Ma na myśli także pielęgniarki...

(1) Profesor Marian Zembala pisze do Ministra Konstantego Radziwiłła o potrzebie utworzenia w Polsce nowej profesji "asystenta lekarza". Okazuje się, że w Polsce przeprowadzono już pilotaż w przedmiotowej sprawie. Duże zainteresowanie wykazali absolwenci Wydziału Pielęgniarstwa...

Komentarze użytkowników

#1  2018.01.06 17:02:03 ~Piel

Nie ma i nie będzie :-((

#2  2018.01.06 17:34:10 ~ja

Zimna jak lód dla pielęgniarek jeszcze takiej nie było - przyspawana !

#3  2018.01.07 09:01:08 ~i ja

Cwaniara omija niewygodne tematy i nie szanuje ludzi jaka to pielęgniarka?

#4  2018.01.08 13:43:32 ~funia

Taaa.odpowiedzi na inerpelację brak.poproszę o info z prac zepołu d/s pielegniarstwa.widmo? ale kasa za zespół poszła!

Dodaj komentarz