Posłuchaj: Przedstawicielka naczelnej izby pip wypowiada się na sejmowej komisji zdrowia w dniu 3 stycznia 2018 roku.

Pielęgniarki 2018.


Posiedzenie sejmowej komisji zdrowia w dniu 3 stycznia 2018 roku w sprawie: Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie skali i skutków wypowiedzianych klauzul opt-out.