Poziom dyskusji o porozumieniu "kolegów - lekarzy": "Pielęgniarkami zostają najczęściej dziewczyny z ubogich rodzin, bez tradycji inteligenckich. Nie mają specjalnych zdolności i osiągnięć szkolnych a rodziców nie stać na opłacenie korepetycji , które uzupełniły by ich wiedzą".

Nowy minister zdrowia lekarzom...

                     


Link do artykułu, pod którym zamieszczono cytowany komentarz...