Jaką to minister Józefa Szczurek-Żelazko pielęgniarkom i położnym bez specjalizacji najniższą pensję zasadniczą wyliczyła... na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

Bezpłatny miesięcznik dla pielęgniarek i położnych

Nakład 30 tysięcy egzemplarzy...

Poniżej okładka wydania marcowego...


23 lutego 2018 roku - Darmowe kursy języka niemieckiego dla dyplomowanych pielęgniarek i położnych - zobacz więcej informacji...


Zobacz także:

Aktualności według działów:

dodatki brutto brutto dla pielęgniarek i położnych po nowemu 

nowa ustawa o wynagrodzeniach zasadniczych pielęgniarek i położnych

24 lutego 2018 roku - Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje szpitale. Przedmiot kontroli: czy dyrektorzy postępują właściwie realizując ustawowy wzrost wynagrodzeń zasadniczych, poprzez włączanie dodatków brutto brutto do pensji zasadniczych pielęgniarek i położnych.


25 lutego 2018 roku - Związki zawodowe pielęgniarek twierdzą, w piśmie do Głównego Inspektora Pracy, że ustawa o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych "opisuje grupę zawodową pielęgniarek i położnych nie w trzech, ale w pięciu grupach". Zobacz argumentację za tym punktem widzenia...

26 lutego 2018 roku - Pielęgniarce z wynagrodzeniem zasadniczym w wysokości 1 800 zł, podstawa powinna, zgodnie z ustawą, wzrosnąć o co najmniej o 69,60 zł. Pracodawca w swojej ocenie spełnił wymogi ustawy podnosząc jej wynagrodzenia zasadnicze o... złoty 2,70. Jakim cudem?

27 lutego 2017 roku - Dyrektor - Pan i Władca? "Część pracodawców próbuje bezpodstawnie nie uwzględniać posiadanego przez pielęgniarki i położne wykształcenia lub specjalizacji twierdząc, że pracodawca nie wymaga tak wysokich kwalifikacji na danym stanowisku pracy". 

28 lutego 2018 roku - Pielęgniarka podwyższyła swoje kwalifikacje zawodowe. Zgodnie z ustawą o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, powinno się to wiązać z przypisaniem jej przez pracodawcę nowego, wyższego "współczynnika pracy". Kiedy powinien pracodawca dokonać? Natychmiast czy  od 1 lipca 2018 roku.      


Jak to minister Józefa Szczurek-Żelazko

pielęgniarkom i położnym pensję zasadniczą wyliczyła...

W ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych zapisano, że najniższe wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki bez specjalizacji na dzień 31 grudnia 2019 roku ma wynieść 2 496 złotych

Czyli za dwa lata...

Warto w kontekście powyższej kwoty spojrzeć na przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2017 roku, czyli tzw. średnią krajową.

Średnia ta wyniosła w grudni 2017 roku
4 973 złote.

Wnioski:

Zapisana przez ministra Radziwiłła oraz Józefę Szczurek-Żelazko  w przedmiotowej ustawie "podwyżka wynagrodzeń pielęgniarek i położnych" sprowadza się do tego, że pielęgniarka i położna bez specjalizacji ma mieć zagwarantowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 50% obecnej średniej krajowej.

A średnia krajowa do 31 grudnia 2019 roku zapewne wzrośnie... 

Mariusz Mielcarek 


UWAGA!!! Zagłosuj w sondzie 

W związku z argumentacją rządu za wprowadzeniem zakazu handlu w niedziele, podejmujemy działania w celu doprowadzenia do zwiększenia stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego z 45 do 200%, za pracę w niedziele z dniem 1 stycznia 2019 roku. 

Komentarze użytkowników

#1  2018.03.13 16:15:44 ~Piel

Wszyscy o tym wiemy :-(((

#2  2018.03.13 16:26:04 Redakcja Portalu

Niestety nie. O tym świadczy duża liczba zapytań do redakcji portalu i gazety pielegniarki.info.pl w kwestii wynagrodzeń w kontekście nowej ustawy o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych. P.S. Co do powtarzania treści na portalu. Wielokrotnie powtarzałem, że takie jest zapotrzebowanie. Są to artykuły, które cieszą się nadal dużym zainteresowaniem. Tak wynika ze statystyk portalu oraz fanpage na Facebook. Nie każdy miał okazję się z nimi zapoznać. Mariusz Mielcarek

#3  2018.03.13 18:07:30 ~wieśka

Moi drodzy, kosy na sztorc bo inaczej tej sprawy nie można załatwić. Honor nie pozwala.

#4  2018.03.13 18:42:11 ~Piel

Jeśli są tacy co nie wiedzą co się dzieje w dobie internetu, to przepraszam o czym to świadczy? Nie będę nazywała tego po imieniu.

#5  2018.03.13 20:19:25 ~Anna p

Do #2 Panie Mariuszu! Z naszego środowiska wyizolowala sie grupa działaczy związkowych czyli potakiwaczy zarządów regionów i tym samym zarządu krajowego. Nie ma rozmów na szczeblu zakładowej org.zwiazkowej na temat poprawy wynagrodzen i norm. Brak przekazu z góry na dół co sie dzieje w naszych sprawach, jakie sa priorytety rzadu a jakie strony zwiazkowej, nie ma propozycji form nacisku na ministerstwo zdrowia, brak terminów negocjacji z ministerstwem i terminow postawienia ultimatum związkowego. Członkowie zwiazku nie domagają sie odpowiedzialności od zarządów regionów i krajowki za podejmowane decyzje o ciągłych rozmowach z których nic nie wynika! Kolejne propozycje noweli ustawy o wzroście wynagrodzen sa już tak zapętlone i nielogiczne ze działają na nasza niekorzyść! Dziwie sie koleżankom ze nie ma w nich buntu! Ja za bunt zostałam usunięta ze zwiazku bo podobno głośno mówiłam złe o ozzpip! Może gdyby więcej było takich jak ja to coś byśmy zyskali! Tylko bunt wszystkich pielegniarek bez koniunkturalizmu coś poradzi!

#6  2018.03.14 06:32:50 ~Do 5

Zgadzam się e pelni

#7  2018.03.18 22:44:32 ~pacjentka

Apeluję do wszystkich którzy mają wpływ decyzyjny na wynagrodzenia dla pielęgniarek aby nie krzywdzili tych wspaniałych kobiet , które przepracowały 30 lat i dłuzej w szpitalach na cięzkich odziałach internistycznych.mimo że nie były magistrami swoja pracę wykonywały profesjonalnie .Dziś są za to karane niskim .minimalnym wynagrodzeniem to jest nie do przyjęcia nie moralne nie demokratyczne ,To jest ŚWIŃSTWO,

Dodaj komentarz