Głosowało ponad 1 200 osób! Zobacz wyniki sondy na Facebooku - czy jesteś za zerwaniem WSZELKICH spotkań oraz rozmów "pań w czepkach" z ministerstwem zdrowia do czasu spełnienia postulatów pielęgniarek i położnych (w tym płacowych) z równoczesnym podaniem daty Ogólnopolskiego Strajku Pielęgniarek i Położnych? TAK czy NIE?

Pielęgniarki 2018.

 


Głosowało ponad 1 200 osób!
 
STOP deprecjacji zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce! Czy jesteś za zerwaniem WSZELKICH spotkań oraz rozmów "pań w czepkach" z ministerstwem zdrowia do czasu spełnienia postulatów pielęgniarek i położnych (w tym płacowych) z równoczesnym podaniem daty Ogólnopolskiego Strajku Pielęgniarek i Położnych? TAK czy NIE?
 

 
W sondzie udział brało 1250 użytkowników. 1218 osób (97%) jest za zerwaniem rozmów pielęgniarek z ministerstwem zdrowia do czasu spełnienia ich postulatów, 32 osoby (3%) uważają inaczej.