Pytanie do ministra zdrowia: Czy jest szansa sfinansowania kosztów edukacji i nauki języka polskiego dla pielęgniarek spoza kraju?

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi

 


Interpelacja do ministra zdrowia
w sprawie braków kadrowych pielęgniarek i personelu średniego

Panie Ministrze! 
Służba zdrowia w Polsce to wyzwanie, które wymaga jak najszybszego wsparcia i nie tylko zwiększenia poziomu finansowania, ale rozwiązań kadrowych. Brakuje nam lekarzy, specjalistów i przede wszystkim pielęgniarek. Pielęgniarki wykonują bardzo ciężką i bardzo odpowiedzialną pracę. One w najtrudniejszych chwilach dla pacjenta i rodziny chorego są największym wsparciem. Niestety zawód ten nie jest doceniony, co wyrażą się w wysokości ich wynagrodzenia. Eksperci, szefowie placówek i samorządowcy nie mają wątpliwości - braki w szpitalach mógłby uzupełnić personel medyczny zza wschodniej granicy.

W Polsce zarejestrowane są zaledwie 174 pielęgniarki i położne spoza kraju - 50 z Unii Europejskiej oraz 124 z innych państw, najwięcej z Ukrainy (90). Wynika to z tego, że praca w zawodzie pielęgniarki jest możliwa dopiero po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu, co w przypadku osób pochodzących z Ukrainy wymaga przede wszystkim nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych (pierwszego stopnia). Jednak wiele Ukrainek nie ma ukończonych studiów, ponieważ tam pielęgniarki kształcą się w szkołach średnich. Żeby podjąć pracę w Polsce, muszą uzupełnić wykształcenie. To powoduje, że cały proces się komplikuje i wydłuża.

Panie Ministrze, jedynym rozwiązaniem wydaje się dostosowanie przepisów prawa do sytuacji, to znaczy podjęcie działań ułatwiających możliwość zatrudnienia pielęgniarek z zagranicy, szczególnie z Ukrainy. 

W związku z powyższym bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakie Ministerstwo Zdrowia planuje inicjatywy ułatwiające proces zdobywania uprawnień do wykonywania zawodu przez pielęgniarki z zagranicy? 
2. Czy jest szansa sfinansowania kosztów edukacji i nauki języka polskiego dla pielęgniarek spoza kraju? 
3. Dlaczego nie wzorujemy się na rozwiązaniach innych krajów? W Czechach są rozwiązania, które pozwalają wdrażać się i pracować już w trakcie procedury uznawania kwalifikacji, a u nas jest to możliwe dopiero po jej zakończeniu.
4. Jakie działania w temacie zwiększenia zatrudnienia pielęgniarek zamierza podjąć Ministerstwo Zdrowia w najbliższym czasie?

Z wyrazami szacunku
Paweł Pudłowski
poseł na sejm RP