Pytanie do ministra zdrowia: Czy jest szansa sfinansowania kosztów edukacji i nauki języka polskiego dla pielęgniarek spoza kraju?

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi

Bezpłatny miesięcznik dla pielęgniarek i położnych

Nakład 30 tysięcy egzemplarzy...

Poniżej okładka wydania marcowego...


23 lutego 2018 roku - Darmowe kursy języka niemieckiego dla dyplomowanych pielęgniarek i położnych - zobacz więcej informacji...


Zobacz także:

Aktualności według działów:

dodatki brutto brutto dla pielęgniarek i położnych po nowemu 

nowa ustawa o wynagrodzeniach zasadniczych pielęgniarek i położnych

24 lutego 2018 roku - Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje szpitale. Przedmiot kontroli: czy dyrektorzy postępują właściwie realizując ustawowy wzrost wynagrodzeń zasadniczych, poprzez włączanie dodatków brutto brutto do pensji zasadniczych pielęgniarek i położnych.


25 lutego 2018 roku - Związki zawodowe pielęgniarek twierdzą, w piśmie do Głównego Inspektora Pracy, że ustawa o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych "opisuje grupę zawodową pielęgniarek i położnych nie w trzech, ale w pięciu grupach". Zobacz argumentację za tym punktem widzenia...

26 lutego 2018 roku - Pielęgniarce z wynagrodzeniem zasadniczym w wysokości 1 800 zł, podstawa powinna, zgodnie z ustawą, wzrosnąć o co najmniej o 69,60 zł. Pracodawca w swojej ocenie spełnił wymogi ustawy podnosząc jej wynagrodzenia zasadnicze o... złoty 2,70. Jakim cudem?

27 lutego 2017 roku - Dyrektor - Pan i Władca? "Część pracodawców próbuje bezpodstawnie nie uwzględniać posiadanego przez pielęgniarki i położne wykształcenia lub specjalizacji twierdząc, że pracodawca nie wymaga tak wysokich kwalifikacji na danym stanowisku pracy". 

28 lutego 2018 roku - Pielęgniarka podwyższyła swoje kwalifikacje zawodowe. Zgodnie z ustawą o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, powinno się to wiązać z przypisaniem jej przez pracodawcę nowego, wyższego "współczynnika pracy". Kiedy powinien pracodawca dokonać? Natychmiast czy  od 1 lipca 2018 roku.       


Interpelacja do ministra zdrowia
w sprawie braków kadrowych pielęgniarek i personelu średniego

Panie Ministrze! 
Służba zdrowia w Polsce to wyzwanie, które wymaga jak najszybszego wsparcia i nie tylko zwiększenia poziomu finansowania, ale rozwiązań kadrowych. Brakuje nam lekarzy, specjalistów i przede wszystkim pielęgniarek. Pielęgniarki wykonują bardzo ciężką i bardzo odpowiedzialną pracę. One w najtrudniejszych chwilach dla pacjenta i rodziny chorego są największym wsparciem. Niestety zawód ten nie jest doceniony, co wyrażą się w wysokości ich wynagrodzenia. Eksperci, szefowie placówek i samorządowcy nie mają wątpliwości - braki w szpitalach mógłby uzupełnić personel medyczny zza wschodniej granicy.

W Polsce zarejestrowane są zaledwie 174 pielęgniarki i położne spoza kraju - 50 z Unii Europejskiej oraz 124 z innych państw, najwięcej z Ukrainy (90). Wynika to z tego, że praca w zawodzie pielęgniarki jest możliwa dopiero po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu, co w przypadku osób pochodzących z Ukrainy wymaga przede wszystkim nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych (pierwszego stopnia). Jednak wiele Ukrainek nie ma ukończonych studiów, ponieważ tam pielęgniarki kształcą się w szkołach średnich. Żeby podjąć pracę w Polsce, muszą uzupełnić wykształcenie. To powoduje, że cały proces się komplikuje i wydłuża.

Panie Ministrze, jedynym rozwiązaniem wydaje się dostosowanie przepisów prawa do sytuacji, to znaczy podjęcie działań ułatwiających możliwość zatrudnienia pielęgniarek z zagranicy, szczególnie z Ukrainy. 

W związku z powyższym bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakie Ministerstwo Zdrowia planuje inicjatywy ułatwiające proces zdobywania uprawnień do wykonywania zawodu przez pielęgniarki z zagranicy? 
2. Czy jest szansa sfinansowania kosztów edukacji i nauki języka polskiego dla pielęgniarek spoza kraju? 
3. Dlaczego nie wzorujemy się na rozwiązaniach innych krajów? W Czechach są rozwiązania, które pozwalają wdrażać się i pracować już w trakcie procedury uznawania kwalifikacji, a u nas jest to możliwe dopiero po jej zakończeniu.
4. Jakie działania w temacie zwiększenia zatrudnienia pielęgniarek zamierza podjąć Ministerstwo Zdrowia w najbliższym czasie?

Z wyrazami szacunku
Paweł Pudłowski
poseł na sejm RP 
  

Zobacz także: 

Aktualności według działów -  Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi


UWAGA!!! Zagłosuj w sondzie 

W związku z argumentacją rządu za wprowadzeniem zakazu handlu w niedziele, podejmujemy działania w celu doprowadzenia do zwiększenia stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego z 45 do 200%, za pracę w niedziele z dniem 1 stycznia 2019 roku.