Szanowny Panie Ministrze, z niepokojem przyjmuję płynące ze środowiska pielęgniarek sygnały o niewystarczających obsadach pielęgniarskich na oddziałach.

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek

 


Interpelacja do ministra zdrowia
w sprawie niewystarczających obsad pielęgniarskich na oddziałach

Szanowny Panie Ministrze,

z niepokojem przyjmuję płynące ze środowiska pielęgniarek sygnały o niewystarczających obsadach pielęgniarskich na oddziałach. W skrajnych przypadkach pielęgniarki pełnią dyżury na oddziałach w podmiotach leczniczych jednoosobowo.

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. poz. 1545) wydaje się nie spełniać swojej roli, jako aktu prawnego gwarantującego odpowiednie obsady pielęgniarskie. Istotne jest bowiem, że obowiązujące rozporządzenie zawiera sztywne regulacje, które nie uwzględniają profilu oddziału oraz realizowanych w nim świadczeń.

Świadczenia pielęgniarskie powinny być realizowane dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom z uwzględnieniem realizacji ich potrzeb, niezbędnych dla prawidłowego procesu terapeutycznego. Wielkość obsad pielęgniarskich ma niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo pacjenta, jakość opieki i satysfakcję pacjentów oraz samych pielęgniarek. W każdym przypadku obsada pielęgniarska powinna uwzględniać specyfikę danego oddziału oraz stan pacjentów, którzy w nim przebywają. Niewłaściwa, w szczególności jednoosobowa obsada pielęgniarska na oddziale w żadnym wypadku powyższych warunków nie spełnia.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytania:

1. Czy do Ministerstwa Zdrowia docierają sygnały o niewystarczających obsadach pielęgniarskich na oddziałach?
2. Czy w resorcie zdrowia prowadzone są prace mające na celu wprowadzenie zmian w obowiązujących przepisach, tak aby zapewnione były właściwe obsady pielęgniarek na oddziałach, które będą uwzględniać zarówno potrzeby pacjentów, jak i konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dla pielęgniarek?
3. Czy w ocenie ministerstwa przepisy regulujące obsady pielęgniarskie na oddziałach nie powinny uwzględniać takich wskaźników zatrudnienia, które będą adekwatne zarówno z uwagi na profil oddziału i realizowane w nim świadczenia zdrowotne?

Z wyrazami szacunku
Krystyna Wróblewska
Poseł na Sejm RP
16 marca 2018 roku