Wyniki egzaminu państwowego specjalizacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa: ratunkowego, psychiatrycznego oraz operacyjnego.

Specjalizacje pielęgniarek i położnych.

 


żródło: CKPPiP