Flagowa propozycja naprawy ochrony zdrowia (zatrudnianie sekretarek medycznych) autorstwa ministra Szumowskiego nabiera rumieńców. Sekretarki "odciążą lekarzy od obowiązków okołomedycznych". Szczegóły: obowiązek poprawnego wystawienia druków L4 zrzucony zostanie na... pielęgniarki i położne.

Pielęgniarka sekretarką medyczną?

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
 
Potrzeba nowelizacji wynika z konieczności wprowadzenia możliwości wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy przez asystenta lekarza w jego imieniu. Aktualnie zaświadczenia lekarskie w formie elektronicznej i papierowej wystawiane są przez lekarza i to na nim ciąży obowiązek poprawnego ich wystawienia. Ministerstwo Zdrowia widzi konieczność umożliwienia wystawiania zwolnień lekarskich przez pielęgniarki i asystentów medycznych w imieniu lekarzy, w celu odciążenia lekarzy od obowiązków okołomedycznych.
 
Umożliwienie wystawiania zwolnień lekarskich w imieniu lekarza przez personel medyczny.
 
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM II kwartał 2018 r.
 

źródło: Kancelaria Prezesa rady Ministrów