Pielęgniarki opieki długoterminowej i paliatywnej oraz pielęgniarstwa geriatrycznego zdawały egzamin specjalizacyjny. Sprawdź wyniki.

Specjalizacje pielęgniarek i położnych.