Egzamin w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. W dziedzinie tego pielęgniarstwa odbył się w dniu 24 kwietnia egzamin państwowy w ramach szkolenia specjalizacyjnego. Sprawdź wyniki.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.


 

Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego z dnia 24 kwietnia 2018 roku:

Wyniki egzaminu w starym trybie 

Zobacz wyniki innych egzaminów...