Józefa Szczurek-Żelazko: w projekcie nowelizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia przewidzieliśmy "aktualizację nazewnictwa grup zawodowych pielęgniarek i położnych w załączniku do zmienianej ustawy, celem dostosowania go do aktualnych przepisów"(!?!).

Nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

Zobacz także:

12 maja 2018 roku - Latający cyrk monty pythona - 12 maja - życzenia dla pielęgniarek i położnych: pani Ptok mówi o "obsłudze", pani Małas życzy "żebyśmy umiały i miały czas zachować umiar i dystans między pracą zawodową a życiem osobistym i rodzinnym", pani Szczurek-Żelazko wspomina o pielęgniarce wyniesionej w dniu 28 kwietnia na ołtarze, a minister Szumowski, życzy aby satysfakcja i "radość" rekompensowały trudy pracy!

Poniżej publikujemy pielegniarski mem nr 7 

Pielęgniarski mem (7) - à propos wyemitowania przez rządową  reportażu o "epidemii" wśród pielęgniarek anestezjologicznych i instrumentariuszek. W sumie to nic się nie dzieje. Poinformowano tylko ZUS, wojewodę, NFZ. A dyrektor mówi, że sytuacja dotyczy tylko 5% pielęgniarek. Pozostałe pracują normalnie...

Zobacz inne pielęgniarskie memy... 

Zobacz całość memu pielęgniarskiego nr 7 


Zobacz inne pielęgniarskie memy:

Pielęgniarski mem (6) - à propos Dnia Pielęgniarki i Położnej. Niech nikt nie mówi, że w Polsce pielęgniarek i położnych nie cenią!

Pielęgniarski mem (5) - à propos ustawowego zmuszenia pielęgniarek i położnych do wypisywania druków L4. Cel? Optymalne wykorzystani czasu lekarza.

Pielęgniarski mem (4) - à propos zapowiedzi rządu, że dyrektor szpitala będzie mógł wziąć pod opiekę pielęgniarkę z Ukrainy...

Pielęgniarski mem (3) - à propos pielęgniarek z Ukrainy...

Pielęgniarski mem (2) - à propos rozpoczynającej się w dniu dzisiejszym (18 kwietnia) "debacie o zdrowiu" ministra Szumowskiego w kontekście obecnej sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych...

Pielęgniarski mem (1) - à propos "sytuacji punktowych" wiceministra zdrowia pani Józefy Szczurek-Żelazko.....Tytuł
Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Rodzaj dokumentu
projekty ustaw

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie
Po dokonaniu analizy funkcjonowania ustawy z dnia 8 czerwca 2017  r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U.  poz. 1473), zwanej dalej „ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r.”, w początkowym okresie jej obowiązywania, zasadne okazało się dokonanie w niej zmian w zakresie rozszerzenia zakresu podmiotowego tej ustawy, nazewnictwa grup zawodowych pielęgniarek i położnych, współczynników pracy części pielęgniarek i położnych, trybu podwyższania wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów stażystów i rezydentów, jak również harmonogramu dokonywania podwyżek wynagrodzeń zasadniczych pracowników objętych ustawą.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie
- rozszerzenie zakresu podmiotowego ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne. Grupa osób, które postanowiono objąć ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r., została ograniczona do pracowników, którzy nie wykonując zawodów medycznych, są pracownikami działalności podstawowej i wykonują pracę w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i które zatrudnione są na stanowiskach działalności podstawowej określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
- wyłączenie lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury oraz lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż z procedury podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ze skutkiem od dnia 1 lipca każdego roku na mocy porozumienia albo zarządzenia;
- zmiana w grupach zawodowych określonych w lp. 7–9 załącznika do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. polegająca na podwyższeniu współczynnika pracy – a tym samym poziomu najniższego wynagrodzenia zasadniczego - pielęgniarek i położnych zatrudnionych na stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, lecz niewymagających specjalizacji;
- aktualizacja nazewnictwa grup zawodowych pielęgniarek i położnych w załączniku do zmienianej ustawy, celem dostosowania go do aktualnych przepisów;
- wprowadzenie terminu do dnia 15 czerwca każdego roku na wydanie przez kierownika lub podmiot tworzący zarządzenia w sprawie sposobu podwyższania wynagrodzenia zasadniczego.

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
II kwartał 2018 r.

źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

wybrał: Mariusz Mielcarek 


Komentarze użytkowników

#1  2018.05.18 10:16:44 ~pik

Czy ten wysiłek pani Szczurek będzie korzystny dla pielęgniarek?

#2  2018.05.18 10:28:18 ~a_

---okazało się dokonanie w niej zmian w zakresie rozszerzenia zakresu podmiotowego tej ustawy, "nazewnictwa grup zawodowych pielęgniarek i położnych", współczynników pracy części pielęgniarek i położnych, trybu podwyższania "wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów stażystów i rezydentów," jak również harmonogramu dokonywania podwyżek wynagrodzeń zasadniczych pracowników objętych ustawą.-- To co podkreśliłam, a jest najbardziej istotne: nam zmieni się nazwę i styknie ;d, a lekarzom, lek. stażystom i rezydentom podwyższy się wynagrodzenia. Masakra! Coś tam się robi, bije pianę, gra na czasie, fantazjuje / jakby od nazwy naszego zawodu czegokolwiek nam przybyło! ;d/ a nasze pańcie nie reagują. Po prostu zajęte są biciem braw na kolejnym obchodzie dnia pielęgniarki, chlipaniem kawki i chrupaniem ciasteczek:d

#3  2018.05.18 10:45:49 ~Piel

Ciekawe jakie nazewnictwo dla zawodu Pielegniarki wymyśliła Szczurek Żelazko ?

#4  2018.05.18 11:19:29 ~hmm

Service może ?

#5  2018.05.18 11:40:15 ~piel. dypl

Przy formalnej regulacji zawodów Ustawodawca może nadać cechę chroniącą określoną praktykę przed osobami nie spełniających jego wymogów. A dlaczego nie ma podziału na zawody medyczne, w których praktyka formalnie jest chroniona przez państwo np. lekarz, pielęgniarka, położna, itd. ? Jeżeli 'specjalizacja' to określenie kształcenia na poziomie średniego kształcenia medycznego to po co studia lekarskie, pielęgniarskie itd?

#6  2018.05.18 12:22:33 ~do 1

Przecież ona wysila się interesie rządu a nie w interesie pielęgniarek , inaczej nie byłaby wiceministrem.

#7  2018.05.18 14:47:36 ~PIEL

Obsluga podstawowa, obsługa pierwszego stopnia, drugiego stopnia i obsługa specjalistyczna. Siostry pozostają.

#8  2018.05.18 15:30:20 ~Ania

Ale mi nowelizacja myśleli nad tym prawie rok a chodzi tylko o to że mgr dadzą wyższy współczynnik a reszta to g.no pozostaje tak samo.Róbmy coś bo nigdzie takich cyrków nie ma.

#9  2018.05.18 16:09:30 ~Sabrina

Niedługo będzie się przjmowac każdą pielegniarke.braki są tak duże, że dojdzie do zamykania szpitali. Nie wiem czy pani Szczurek jest nieswiadoma problemu? To się skończy źle. Po co nam ten podział, czy nie ważniejsze jest bezpieczeństwo chorych

#10  2018.05.18 19:53:14 ~Peonia

Pani Szczurek żyje chyba w innym świecie powinna zmienić lekarza

#11  2018.05.19 07:17:29 ~ja

Do 1 ale naiwność!

#12  2018.05.19 07:25:18 ~Do 2

A żeby to tylko się na chlipaniu kawki skończyło nagrode weźmie bo mi się należy - tym razem po cichu !

#13  2018.05.19 07:50:04 ~do 7

Zgada się obsluga podstawowa to pielęgniarka ogólna czyli pewnie nazwą pielęgniarka systemu z najniższą minimalną (po LM, SM i licencjaty) za pensje minimalne -2,100 w porywach do 2,300-2,400 brutto i to będzie pielęgniarka do wszystkiego czyli tzw.siostry z najniższym uposażeniem. Kolejna druga grupa pielęgniarka -specjalistka z brutto ok.2,800 i trzecia to mgr pielęgniarstwa bez specjalizacji i ze specjalizacją w roli asystentów medycznych tzw. papierowa pielęgniarka - służąca lekarza w celu ulżenia temu! I te ostatnie dostaną dużo, dużo więcej.Tak więc przepaść między nami będzie ogromna. Wspólna walka bardzo trudna bo te podziały na nowe grupy i wskaźniki to bardzo utrudnia.Ponadto brak silnego przywódcy.Pielęgniarki i tak harują na kilku etatach więc nie myślą o żadnej walce.Taka rzeczywistość - dodatki są nadal (zmiast stałych podwyżek) które są obcinane powoli, nic sobie nie wywalczyłyśmy ani szkodliwości ani przywilejów związanych ze specyfiką zawodu - emerytury są nędzne! Normy zatrudnienia pielegniarek nie wprowadzane nadal !

#14  2018.05.19 07:53:45 ~piel.

Do 6 wiadomo - nic nowego

#15  2018.05.19 07:57:36 ~ja

Do 9 i ta peonia i komentarz taki bez sensu - mało merytorycznych i mądrych komentarzy nadal

#16  2018.05.19 08:04:22 ~Obserwator

Do 9 w jakim ty świecie żyjesz - nie mają pielegniarek - nie mają kogo już przyjmować - proszą się o pielegniarki. A korzystają na głupich polskich pielegniarkach, które pazernie haruja na kilku etatach i nigdy nie walczyły o normy zatrudnienia ! A i jeszcze z okazji ich nieznanego święta delektuja się tortami, czekoladkami od dyrektorów !

#17  2018.05.19 08:14:50 ~Piel.

Do 13,16 -popieram i jaki więc ma sens pisanie tutaj - tyle lat pisania a góra swoje robi a właściwie już to zrobiła. Może te" z pól i z łąk " przestaną wybierać zawód pielęgniarki - jedyna nadzieja ! Szczegóły od szczurek będą znane po wyborach samorządowych a teraz cicho sza ! Wierne służki pielęgniarskie ochoczo zagłosują na PIS ( są w większości - wiadomo jak z łąk i pól to PIS)

#18  2018.05.19 08:15:45 ~do 17

PRAWDA

#19  2018.05.19 09:31:32 ~Do 13

Wątpię żeby komu kolwiek dali dobrze zarobić ,zaraz przepisy tak sformuują że nawet mgr. ze specjalizacją guzik dostanie nie na darmo tam dumają na gorze jak nas wykorzystać. Teraz duzo dziewczyn uzupełnia wykształcenie ze wzgledu ze wieksza kasa a to celowa zagrywka zeby uczelnie zarabiały,oprócz wywalonej przez nas kasy nic z tego nie bedzie tak zrobia jak zwykle duzo przekazu w mediach a dadza tak ze nic nie dadza .

#20  2018.05.19 10:13:47 ~Do#17

W związku z tym co kiedyś obiecałam na Portalu - w związku z użytym określenie te z "łąk i pól", moja ocena twojej osoby - mądra inaczej.

Dodaj komentarz