Zobacz nową siatkę płac pracowników ochrony zdrowia z podziałem na wszystkie grupy zawodowe ( także pracowników innych niż wykonujących zawód medyczny) oraz przypisane im współczynniki pracy. Siatka płac jest autorstwa pani Józefy Szczurek-Żelazko.

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych.

 


Obecne brzmienie załącznika do ustawy

o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia

W załączniku do projektu nowelizacji ustawy

z dnia 23 maja 2018 roku 

podzielono pracowników ochrony zdrowia następująco: 

Załącznik do ustawy z dnia….(poz…)

Współczynniki pracy

 

Lp.

Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku

Współczynnik pracy

1

2

3

1.

Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny

1,27

2.

Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny

1,17

3.

Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji

1,05

4.

Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta

0,73

5.

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–4, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji

1,05

6.

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–5, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji

0,73

7.

Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

1,05

8.

Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa

0,73

9.

Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

0,64

10.

Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–9, wymagający średniego wykształcenia

0,64

11.

Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny

0,53

Kolejne informacje wkrótce...

Mariusz Mielcarek