"Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym" - ta i wiele innych publikacji w Sklepie Pielęgniarek i Położnych.

Sklep Pielęgniarek i Położnych

 

W pierwszej części podręcznika "Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym" podjęto problematykę oceny trudnej sytuacji w przypadku stanu chorobowego oraz hospitalizacji. Opisano społeczne skutki choroby oraz niepełnosprawności oraz wsparcia społecznego w przedmiotowych przypadkach. Omówiono także zagadnienia edukacji ukierunkowanej na przygotowanie pacjenta do samoopieki.

W części trzeciej publikacji "Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym" przedstawiono modele opieki pielęgniarskiej w wybranych schorzeniach. Przedmiotowe modele zaprezentowano w kontekście schorzeń układu:

 •     oddechowego,
 •     krążenia,
 •     nerwowego,
 •     pokarmowego,
 •     kostno - stawowego,
 •     naczyniowego,
 •     dokrewnego,
 •     krwiotwórczego,
 •     moczowego,
 •     metabolicznego.

Każdy podrozdział opisujący model pielęgnowania w schorzeniach poszczególnych układów, został poprzedzony opisem  patofizjologicznych zmian zachodzących w konkretnych układach.

Następnie zaprezentowano opisy przypadków i modele opieki pielęgniarskiej. I tak np. w schorzeniach układu nerwowego przedstawiono model opieki pielęgniarskiej pacjenta z udarem niedokrwiennym, stwardnieniem rozsianym, guzem mózgu, urazem kręgosłupa.

Natomiast poszczególne modele prezentują: diagnozy pielęgniarskie, cel opieki, interwencje pielęgniarskie, oczekiwane wyniki opieki.

Autorzy publikacji podkreślają, że "Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym" ściśle połączone są z innymi publikacjami jak: "Diagnozy i interwencje pielęgniarskie" oraz "Procedury pielęgniarskie".

Na zakończenie publikacji zaprezentowano między innymi:

 1.     skale wsparcia społecznego,
 2.     klasyfikacje niewydolności mięśnia sercowego,
 3.     klasyfikacje dławicy piersiowej,
 4.     skalę samooceny umiejętności chorego z cukrzycą,
 5.     system oceny ludzi starszych,
 6.     geriatryczną skalę oceny depresji,
 7.     skalę oceny ryzyka zabiegu operacyjnego chorych po 70. roku życia,
 8.     ocenę ryzyka upadków,
 9.     skrócony test sprawności umysłowej,
 10.     skalę ryzyka rozwoju odleżyn.

Kup teraz książkę "Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym"