Białystok. 80% pielęgniarek na zwolnieniach. Dyrekcja szpitala zaproponowała 165 złotych podwyżki pielęgniarek (332 ze specjalizacją). Pielęgniarki mogą zgodzić się na 332 złote, ale dla wszystkich.

Pielęgniarki na zwolnieniach

 


6 czerwca 2018 roku godz. 15,30

 

Wciąż nie ma porozumienia między dyrekcją Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala w Białymstoku a protestującymi pielęgniarkami. Od poniedziałku większość z nich jest na zwolnieniach lekarskich. Szpital wstrzymał planowe przyjęcia. Dyrekcja szpitala zaproponowała 165 złotych podwyżki pielęgniarek (332 ze specjalizacją). Pielęgniarki mogą zgodzić się na 332 złote, ale dla wszystkich. 

Zobacz szczegółowe informacje...