Czekamy co dziś odtajnią panie w czepkach, co utajniły razem z ministrem zdrowia... Zobacz okładkę czerwcowego wydania ogólnopolskiej gazety branżowej pielęgniarek i położnych - pielegniarki.info.pl.

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 Zobacz także w Aktualnościach

1. Nowa siatka płac sankcjonuje to co do tej pory było kwestią interpretacji. To już oficjalne! Pani Szczurek-Żelazko zrównuje najniższe wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki z najniższym wynagrodzeniem zasadniczym... sekretarki medycznej.

2. Zobacz nową siatkę płac pielęgniarek i położnych z konkretnymi kwotami najniższego wynagrodzenia (po przeszeregowaniu magistrów bez specjalizacji do grupy 8) w grupach: pielęgniarka, magister pielęgniarstwa, magister pielęgniarstwa ze specjalizacją.