Zobacz najnowsze wydanie branżowej gazety pielęgniarek i położnych. Gazeta jest kolportowana do 594 podmiotów leczniczych, które tworzą Sieć Szpitali.

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Czerwcowe wydanie branżowej gazety pielęgniarek i położnych - pielegniarki.info.pl