Zobacz najnowsze wydanie branżowej gazety pielęgniarek i położnych. Gazeta jest kolportowana do 594 podmiotów leczniczych, które tworzą Sieć Szpitali.

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Czerwcowe wydanie branżowej gazety pielęgniarek i położnych - pielegniarki.info.pl

      

      

      

Zobacz także w Aktualnościach

UWAGA!!!  Uchwała organu izby pielęgniarek i położnych z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie dodatków brutto brutto.

1. Nowa siatka płac sankcjonuje to co do tej pory było kwestią interpretacji. To już oficjalne! Pani Szczurek-Żelazko zrównuje najniższe wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki z najniższym wynagrodzeniem zasadniczym... sekretarki medycznej.

2. Zobacz nową siatkę płac pielęgniarek i położnych z konkretnymi kwotami najniższego wynagrodzenia (po przeszeregowaniu magistrów bez specjalizacji do grupy 8) w grupach: pielęgniarka, magister pielęgniarstwa, magister pielęgniarstwa ze specjalizacją.

Komentarze użytkowników

Dodaj komentarz